1776 Büyük İstanbul Depremi

10.05.2023 / Tarih / Genel

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı gerçekleşen büyük hasara sebep olan bir depremdir.

1776 Büyük İstanbul Depremi

1776 Büyük İstanbul Depremi, İstanbul'da meydana gelen ve büyük hasara neden olan bir depremdir. Bu deprem, tarihte kaydedilmiş en büyük İstanbul depremlerinden biridir.

Depremin büyüklüğü, modern ölçümler yapılmadığı için net olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan tahminlere göre, büyüklüğü 7,5 ile 8 arasında olabilir.

Deprem İzmit'ten Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olmuştur. Tsunami yaratmış, bu alanda önemli hasarlar meydana gelmiştir.

Galata, Boğaziçi ve Mudanya kıyılarında deniz seviyesinde yükselmeler gözlenmiş ve Marmara Denizi'ndeki küçük adacıklar yarı-yarıya sular altında kalmıştır. Deprem Bozcaada, Selânik, İzmir ve güney Balkanlarda da hissedilmiştir.

Deprem sonrasında İstanbul'da büyük hasarlar meydana gelmiştir. Şehirdeki binaların çoğu ahşap olduğu için depreme dayanıksızdı ve büyük bir kısmı yıkılmıştır. Ayrıca, şehirdeki suyolları, hamamlar, camiler ve diğer yapılar da hasar görmüştür.

1776 İstanbul Depremi'nin etkisi, İstanbul'un tarihinde önemli bir yer tutar. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul, birçok açıdan önemli bir şehirdi. Deprem, İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını etkilemiş ve şehrin yapısında köklü değişikliklere neden olmuştur.

1776 İstanbul Depremi'nde kaç kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili net bir veri bulunmamaktadır. Ancak, depremin yıkıcı etkisi ve İstanbul'da o dönemdeki nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, büyük bir can kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Bazı araştırmacılar 4.000 kişinin hayatını kaybettiğini söylemektedir.

Ayrıca Bakınız