Ağaçların Gövdesinde Neden Yuvarlak Çizgiler Olur?

20.06.2023 / Çevre / Eğitim

Ağaçlar her ilkbahar ve sonbaharda gövdesini bir kat genişleterek büyür. İlkbaharda oluşan kat daha açık, sonbahardaki daha koyu renktir.

Ağaçların Gövdesinde Neden Yuvarlak Çizgiler Olur?

Ağaç kabuğunun altında kalbursu katman tabakaları bulunur. Bunun da üzerinde yapışkan bir temel teşkil eden büyütken doku vardır. Her ilkbahar ve sonbaharda yeni bir kat meydana getiren, işte bu dokudur.

Her yeni yuvarlak, bir yıl öncekinin üzerine geçer. Sonbaharda oluşanı tel dokulardan, ilkbahardaki ağaçsı damarlardan meydana gelmiştir. Renkleri bakımından rahatça birbirlerinden ayrılırlar ve ağacın yaşını belli ederler. Bu yuvarlak katları sayarak ağacın yaşı öğrenilebilir.