Anadolu'daki İlk Hadis Okulu: Taş Mescit

26.07.2022 / Tarih / Seyahat

Birbirine dolanmış iki yılanın tasvir edildiği ve günümüzde tıp ikonu olarak kullanılan sembol, ilk defa bu yapı üzerinde kullanılmıştır.

Anadolu'daki İlk Hadis Okulu: Taş Mescit

Ancak bu sembolün orijinali Çankırı Müzesi’nde sergilenmektedir. Mevcut yapıda bulunan parça imitasyondur.

Çankırı Taş Mescit tıp sembolünün ilk kullanımı

Selçuklu döneminden kalma en önemli eser olan bu tescilli yapı, kent merkezinde bulunmaktadır. Moloz taştan yapılması sebebiyle yıkılmış olan şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında, Çankırı Atabeyi Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıştır.

Cemalettin Ferruh, 1242 yılında ilave olarak darulhadis kısmını yaptırmıştır. Halen ayakta olan bu eser günümüzde Taş Mescit olarak isimlendirilmektedir.

Çankırı Taş Mescit eski görünüm siyah beyaz

Çankırı Taş Mescit

Çankırı Taş Mescit

Çankırı Taş Mescit

Çankırı Taş Mescit

Çankırı Taş Mescit