At Nalı Şans Getirir Mi?

12.05.2023 / Eğlence / Eğitim

Çoğu kültürde at nalı, dört yapraklı yonca ve üzerinde 13 rakamı yazılı bir madalyon gibi bazı eşyaların şans getirdiğine inanılır.

At Nalı Şans Getirir Mi?

Bazı kaynaklarda at nalının uğur getirdiği inancının Avrupa’dan yaygınlaştığı söylense de daha kuvvetli teoriler Orta Asya ve Uzak Doğu’ya uzanmaktadır. Özellikle Japonlara atfedilen “bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır.” sözünden yola çıkarak, bahtın özünü küçük nesnelere kadar indirgeyen bir totem olduğu söylenebilir.

Halen Orta Asya’da yaygın olarak kullanılan at nalı, bugünkü nazar boncuğu niteliğine büründürülmüşken, Avrupa’da da mutluluğun habercisi olarak özellikle kutlama kartlarında yer almaktadır. Hatta ülkemizin bazı bölgelerinde de evlerin kapılarına ya da belirli bölümlerine at nalı asılmaktadır.