Avlanma Neden Yasaklanır?

09.05.2023 / Eğitim / Çevre

Her yıl belirli dönemlerde avlanma yasaklanır. Bu bir zaman aralığı da olabilir, belirli bir hayvan türünün tamamını kapsayıcı da olabilir.

Avlanma Neden Yasaklanır?

Böylece, nesli tükenmekte olan hayvanların devamlılığı sağlanmış olur. Aynı zamanda yılın belirli aralıklarında çiftleşen hayvanlar için de bir süreç tanınarak yaşamsal döngünün sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olunur.

Hükümet her yıl, belirli bir dönem içinde avlanmayı yasaklar Bu, çok eskiden beri uygulanan bir kuraldır. Hayvan soylarının korunması için gereklidir. Zaten ekilen toprakların çoğalması, av hayvanlarının azalmalarına yol açmıştır. Bir de yavrulama mevsiminde avlanılırsa, bazı hayvan türlerinin yeryüzünden kaybolacakları muhakkaktır.

Bu sebeplerden dolayı kanunlar, av hayvanlarının neslini korumak için, çiftleşme mevsiminde her türlü avlanmayı yasaklar.