Aylin Yıldırır

08.04.2020 / Biyografi / Bilim / Teknoloji

Bilim ve Teknik Dergisi’nin Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları ekinde yer alan Prof. Dr. Aylin Yıldırır’ı tanıyalım.

Aylin Yıldırır

1970 yılında doğan ve günümüzde hala aramızda bulunan hocamız, uzmanlık alanları içinde girişimsel kardiyoloji (koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner girişimler, stent, damardan pıhtı çıkarma, damar içi akım ve basınç ölçümü, damar içi ultrason), akut koroner sendromlar, miyokart enfarktüsü, kalp kapak hastalıkları, lipit bozuklukları (kolesterol ve trigliserid yüksekliği) ve hipertansiyon bulunuyor. Çalışmalarını Başkent Üniversitesinde sürdürüyor.

Kaynak: Bilim ve Teknik Dergisi Bilim Dünyasının Kadınları: 2.Bölüm – Bilimsel Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk Bilim Kadınları Eki

aylin yıldırır