Balıklar Suyun İçinde Üşür Mü?

12.05.2023 / Çevre / Eğitim

Balıkların vücutları hemen hemen suyla aynı sıcaklıktadır. Bu yüzden bizim ılık sudaki rahatlığımız gibi onlar da soğuk suda rahat eder.

Balıklar Suyun İçinde Üşür Mü?

Balıklar, vücut ısıları değişik olan hayvanlardır. Bu ısı, içinde yaşadıkları suyun ısısıyla denge halindedir. Bu yüzden alabalıklar buz gibi suyu olan dağlardaki ırmaklarda rahatça yaşarlarken: sazanlar, levrekler ve kayabalıkları deniz düzeyine yakın nehir ve göllerin daha ılık sularında yaşar.