Basında Fotoğraf Kullanımı

3.1.2020 / Eğitim / Genel

Basın fotoğrafçılığı görsel anlatıma açıklık getirmek üzere, metinle desteklenen ve yazılı basında yer alan fotoğrafik haber türüdür.

Basında Fotoğraf Kullanımı

Günümüz kitle iletişim araçlarının hemen hemen hepsinde fotoğraf kullanılmaktadır. Ulusların dördüncü kuvvet olarak tanımladıkları basında basılı her medyada mutlaka görsel içerik yer almaktadır.

Haberlerin fotoğraflarla süslenmesi, yazının içeriğine uygun fotoğrafın kullanılması, haberde anlatılmak istenen konusunun değerini artırmakta ve hafızalarda daha uzun bir süre kalmasını sağlar.

basında fotoğraf kullanımı

Basın Fotoğrafçılığının Özellikleri

 • Haber fotoğrafından beklenen, olayı tüm açıklığı ve tüm gerçekliğiyle yansıtmasıdır. Haber fotoğrafının öncelikle manipüle edilmemiş olması ve tarafsız olması istenir. Çünkü haberi doğru olarak algılamamıza yardımcı malzemedir.
 • Haber fotoğrafı haberin ayrılmaz bir parçası olduğu için, doğal olarak haber açısından geçerli olan kurallar haber fotoğrafları için de geçerlidir. Haber fotoğrafı, habere özgü olan  5N1K yani “Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Neden ve Kim?” sorularının yanıtlarını verebilmelidir.
 • Haber fotoğrafı bir belgedir, bir kanıttır.
 • Gazete için çekilen fotoğraflarda önemli olan olaydır ve olayın saptanması gerekir. Fotoğrafın diğer dallarından farklı olarak, haber fotoğrafı çoğu kez anında gelişir.
 • Haber fotoğraflarının zaman zaman rastlantısal olarak gelişmesine karşın, fotoğrafın seçimi ve kullanılması rastlantısal değildir. Burada editörün niyeti ön plana çıkar.
 • Fotoğraflar bir akış değil, ancak gerçek bir zaman dilimi oldukları için hareketli görüntülerden daha fazla kalıcıdırlar.
 • Fotoğrafın sağladığı diğer bir özellik ise, anlamsal yoğunluktur. Gazete, okuruna, küçük fotoğraflarla aktaracağı bilgiyi yazıyla iletmek isterse daha çok yer ayırması gerekecektir. Oysa kimi zaman haberi bütünleyen küçük bir fotoğraf, satırlarla anlatılmak isteneni, okuyucunun anında algılamasını sağlayabilir.

basında fotoğraf kullanımı

Basın Fotoğrafı Türleri

İçerek açısından fotoğraf türleri üç başlık altında değerlendirilir:

 • Belgelendiren Fotoğraflar: Okuyucuyu bilgilendirici işlev üstlenen fotoğraf türleridir.
 • Renklendiren Fotoğraflar: Birlikte yer aldığı metnin konusunu ele alır. Ancak bilgilendirici görevi yoktur.
 • Kavramsal Fotoğraflar: İrdelenen konunun merkezindeki kavramı görselleştirmeye yarar.

Şekil bakımından fotoğraf türleri beş başlık altında değerlendirilir:

 • Genel Fotoğraflar: Bir olayın geçtiği yer hakkında okuyucuya bilgi vermek amacıyla çekilen fotoğraftır.
 • Yatay Fotoğraf: Görüntünün yatay kadrajlanmasıdır.
 • Dikey Fotoğraf: Görüntünün dikey kadrajlanmasıdır.
 • Detay Fotoğraf: Konu ile ilgili ayrıntıların çekimi.
 • Özgün Bakış Açılı Fotoğraf: Bahsedilen çekim şekillerinin dışında foto muhabirinin özgün çekim kadrajları kullanmasıdır.