25.9.2018 / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu YEP(Yeni Ekonomik Programı) ile birlikte Bireysel Emeklilikte çalışanları ilgilendirecek bir değişikliğe gidildi.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren çalışanlar için zorunlu bireysel emeklilik uygulaması gelmişti. Fakat bundan 2 aylık bir cayma süresi bulunuyordu.

Yeni düzenlemeye göre 45 yaş altı çalışanlar işverenleri tarafından sisteme otomatik olarak dahil edilecek ve 3 yıl boyunca sistemden çıkışa izin verilmeyecek.

Ekonomimizin içinde bulunduğu durumu daha iyi hale getirmek amacıyla uygulanacak olan Sürdürülebilir BES büyüme ve istihdam başlığı altında uygulanacak politikalar ve tedbirler arasında yer alıyor. Resmi bir tarihi olmamakla beraber yakın zamanda uygulamanın başlayacağı söz konusu.

bes nedir

BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 28 Mart 2001 tarihinde ilk defa adı duyulmuştur. 7 Ekim 2001 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin(BES) birincil amacı, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma dönüştürerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel emeklilik sisteminden faydalanabilir. 

Kişinin yanı sıra ekonomiye de faydası bulunmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı artırmak ve ekonomik kalkınmaya destek olmak gibi amaçları da bulunmaktadır.

Devlet tarafından da destek verilerek bir takım teşvikler uygulanmıştır.

 • 10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp
 • 56 yaş tamamlandıktan sonra emekliliğe hak kazanılacak
 • Yapılan aylık ödemelerin %25i oranında devlet katkısı bulunur.

Otomatik Katılım Sistemi(OKS)

 • TC vatandaşı olarak çalışanlar
 • 10 yıl ve daha uzun süre sistemde kalanlar
 • 56 yaş tamamlandıktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler
 • Yapılan aylık ödemelerin %25'i oranında devlet katkısı
 • Zorunlu BES ile sisteme giriş yapanlar için +1000 ? hesaba eklenir.

Emekliliğe hak kazanmanız ve bu hakkı kullanmanız durumunda,

 • Bireysel emeklilik hesabındaki birikiminiz ve devlet katkısı hesabındaki tutarın bir kısmının veya tamamının ödenmesini talep edebilirsiniz.
 • BES’te kalıp birikimlerinizi belirleyeceğiniz geri ödeme planına göre emeklilik şirketinden kısım kısım almayı tercih edebilirsiniz.
 • Birikimlerinizin bir kısmı veya tamamı ile yıllık gelir sigortası satın alarak, düzenli gelir elde edebilirsiniz.

İstediğiniz anda birikimlerinizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Ayrılmanız halinde, emeklilik şirketince tarafınıza yapılacak ödemeler için elde ettiğiniz getiri tutarı üzerinden gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılır. Stopaj kesintisi oranı;

 • Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
 • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.