Bilgisayarların Diğer Donanım Birimleri

08.08.2022 / Bilim / Teknoloji / Genel

Bilgisayarlara üzerlerindeki portlar vasıtasıyla eklenen donanım birimleri ile daha güçlü ve daha fonksiyonel bilgisayarlar elde edilir.

Bilgisayarların Diğer Donanım Birimleri

Bilgisayarlara üzerlerindeki portlar vasıtasıyla harici birçok donanım eklenebilmektedir. Böylece daha güçlü, daha fonksiyonel ve amaca hitap eden bilgisayarlar elde edilebilmektedir. Bilgisayara bağlanabilecek Flash disk, Wi-Fi Adaptör, web kamera, ağ kartı, modem, çizici, yazıcı, optik okuyucu, tarayıcı, sunum cihazı, hoparlör, mikrofon, ses kartı, CD-ROM, DVD-ROM, oyun kumandaları, sanal gerçekli gözlükleri vb. gibi çok fazla sayıda harici donanım vardır.

Bu bölümde genel kullanımlar için tercih edilen bazı donanımlardan bahsedilecektir.

bilgisayarın diğer donanım birimi optik sürücü

Optik Sürücüler

Optik sürücüler, optik diskleri okumak ve yazmak için kullanılan donanım bileşenleridir. Optik disk CD, DVD, Blue-Ray olarak adlandırılan teknolojilerdir. Bu bölümde bilgisayar sisteminde kullanılan optik diskler ve bu diskleri okumak/yazmak için kullanılan optik sürücülere değinilecektir.

  • CD, CD Okuyucu ve CD Yazıcı: CD’ler (Compact Disk), genellikle 700 MB kapasiteye sahip depolama birimleridir. Günümüzde kullanımları azalmış olsa da oyun, program vb. yazılımların saklanmasında kullanılmaya devam etmektedirler. CD’ler kendilerini okuma ve yazma özelliğine sahip donanımlar ile kullanılmaktadırlar. CD Okuyucu (CD-ROM), CD okuma özelliğine sahip cihazlardır. CD-ROM’larda okuma işlemi lazer ışını vasıtasıyla yapılmaktadır. Okuma için ayrı yazma için ayrı lazer ışını kullanılır. CD’lere veri yazma işlemi için geliştirilmiş CD yazıcılar (CD-Writer) da bulunmaktadır. CD-Writer ile bilgiler CD’lere kaydedilebilmektedir. • DVD, DVD Okuyucu ve DVD Yazıcı: DVD (Digital Versatile Disk veya
  • Digital Video Disk) CD’lerden daha sonra ortaya çıkan yüksek kapasiteli optik depolama alanıdır. DVD diskler 4.7 GB ile 17 GB arasında veri depolama kapasitesine sahiptirler. CD ile aynı fiziki boyuta sahip olmasına rağmen DVD’nin daha fazla boyuta sahip olmasının nedeni, veri kaydı için daha küçük fiziki alan kullanması ve birden fazla veri yazma katmanına sahip olması ile açıklanabilir. DVD okuma özelliğine sahip aygıtlar DVD-ROM, DVD yazıcılar (DVD-Writer) olarak tanımlanmaktadır. Bu teknoloji CD teknolojisini desteklemekte ve CD okuma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

bilgisayarın diğer donanım birimi yazıcı

Yazıcı

Bilgisayar ortamında üretilen görsel ögelerin veya metinlerin, renkli veya siyah olarak kâğıt üzerine aktarılmasını sağlayan donanımlar yazıcı (Printers) olarak isimlendirilmektedir. Yazıcılar çıkış birimleri arasında yer alır. Baskı yapma teknolojilerine göre farklı yazıcı türleri vardır. Bunlar;

  • Nokta vuruşlu matris yazıcılar (Dot Matrix Printers): Yazma işlemini kâğıda çok yakın olan mürekkepli şeridin, yazıcı kafasındaki iğne vasıtasıyla kâğıda temas etmesi neticesinde gerçekleştiren yazıcı türüdür. Mürekkepli şeridin kâğıdın istenilen noktasına temas etmesini yazıcı kafası sağlar. Kafada bulunan iğne sayısının artması yazdırılan karakterlerin daha kaliteli olmasını sağlamaktadır. Aslında çok eski bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde kullanılmaya devam edilmektedir. Bu durum, yazma işleminde fiziki temas olduğu için aynı anda birden fazla kopya alınması gereken karbonlu kâğıt çıktıları için uygun olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Satır yazıcılar (Line Printers): Çalışma mantığı açısından nokta vuruşlu yazıcılara benzemektedirler. Nokta vuruşlu yazıcılarda her bir karakter teker teker yazılır. Buna karşın satır yazıcılar her bir satırı teker teker yazarlar ve nokta vuruşlu yazıcılara göre daha hızlı çalışırlar.
  • Mürekkep püskürtmeli yazıcılar (Inkjet Printers): Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, yazma işleminde çeşitli renklerdeki mürekkeplerin kullanılmasına imkân vermektedirler. Bu tür yazıcılarda yazma işlemi yazıcı kafası tarafından gerçekleştirilir. Yazıcı kafasından farklı renkleri içeren kartuşların takılabileceği birden fazla yuva bulunmaktadır. Bu yuvaların biri içerisinde sadece siyah renk bulunan kartuş için kullanılır. Diğer yuva ise içerisinde mavi, kırmızı ve sarı renkleri barındıran renkli kartuş için kullanılır. Siyah haricindeki tüm renkler bu üç rengin karışımı ile elde edilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda, yazıcı kafası kartuşlardan aldığı mürekkebi kâğıt üzerine püskürtür. Nokta vuruşlu yazıcılar ile karşılaştırıldıkları zaman sessiz çalışmaları, baskı hızı ve kalitesi açısından oldukça öndedirler. Bununla birlikte baskı maliyetleri yüksektir. Ayrıca karbon kâğıdı kullanılamadığı için bir seferde tek bir kopya elde edilebilmektedir.
  • Laser Yazıcılar (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation): Günümüzde en çok kullanılan yazıcı türüdür. Hem renkli hem de siyah beyaz çıktı verebilen birçok türü bulunmaktadır. Yazma işlemi için toner adı verilen karbon tozları kullanılmaktadır. Yazdırma işlemi tonerin yüksek ısıda kâğıt üzerine yapıştırılması suretiyle gerçekleştirilir. Lazer yazıcıların baskı kalitesi oldukça yüksektir. Aynı zamanda baskı maliyetleri makul düzeydedir. Oldukça hızlı çalışmaktadırlar. Dakika başına baskı adedi siyah beyaz baskılar için daha yüksektir. Örneğin; dakikada 20 adet siyah beyaz baskı yapan bir lazer yazıcı aynı sürede 8 adet renkli baskı yapabilir.

bilgisayarın diğer donanım birimi ses kartı

Ses Kartı

Bilgisayarlar ses dosyalarını yürütmek için kullanılabilmektedir. Bir bilgisayarda müzik dinlemek, video izlemek veya başkaları ile sesli sohbet etmek için ses kartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir ifade ile bilgisayar sisteminden ses verisi çıktısı almak ve ses verisi girişi sağlamak amacıyla ses kartları (audio card) kullanılmaktadır. Ses kartı yardımıyla bilgisayarın oluşturduğu ses çıktılarını dinlenebilmek için hoparlör ve ses girişi yapabilmek için mikrofona ihtiyaç duyulur.

Bir ses kartında temel olarak üç kanal bulunmaktadır. Bu kanallar; ses çıkışı, ses girişi ve mikrofon girişidir. Ses çıkışına hoparlör veya kulaklık takılmaktadır. Ses girişine ses üreten çeşitli aygıtlar bağlanmaktadır. Mikrofon girişine de mikrofonlar takılmaktadır.