Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Önemi

29.07.2022 / Eğitim / Genel

Tüketicilerin, işletmelerin ürün ya da hizmetinden haberdar olmaları ve satın almaları için bütünleşik pazarlama iletişimi önemlidir.

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Önemi

Üreticilerle tüketiciler arasında fiziksel mesafenin artması, tüketici sayısının artması, pazarların büyümesi, aracı kuruluşların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi, geleneksel medyanın etkisinin azalması, geleneksel reklamcılık maliyetlerinin ve rekabetin artması, tüketicilerin farklılık, kalite arayışları, müşteri ilişkileri yöneticilerinin çok yönlü olması, veri tabanı teknolojilerindeki gelişmeler, müşterilerin tavsiye ve planlama danışmanları hâline gelmesi, farklı konularda çözüm üretebilen çalışanların istenmesiyle personel düzeyinin daraltılması gibi faktörlerden dolayı bütünleşik pazarlama iletişiminin önemi artmıştır.

Ayrıca ürün, hizmet veya görüşü halka duyurmak, faydalarını müşteriye anlatmak, benimsetmek, bir işletmeyi uluslararası pazarlarda doğru bir şekilde tanıtabilmek, farkındalık yaratmak, imajlarını sağlamlaştırabilmek ve artırabilmek, satın alma davranışlarını etkilemek, olumlu bir menşei ülke etkisi yaratabilmek açısından da bütünleşik pazarlama iletişiminden yararlanılmaktadır. BPİ, geniş kapsamlıdır. BPİ anlayışında geleneksel pazarlama anlayışından farklı olarak ürün üretilmeye başlanmadan önce, tüketicilerin beklentileri göz önüne alınmakta, pazarlama çabaları birimler arasında bütünlük içinde gerçekleştirilmektedir. Tüketicilere odaklanılarak satın alma davranışları etkilenmeye çalışılmaktadır.

 

Pazarlama iletişimine genel olarak bakıldığında sadece pazarlama departmanının gerçekleştirdiği ve daha çok işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili bir iletişim çalışması olduğu görülmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişiminde ise işletme düzeyinde tüm departmanların katkısı ile ve tüm pazarlama eylem kararlarının ortaklaşa hareket ederek hedef kitle/kitlelere uygun iletişim önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Tolon, 2016).

BPİ’nin başlıca yararları; pazarlama iletişimi araçlarından her birini, bütünlük içinde işleterek sinerji yaratmak, tüketicinin zihninde mesaj tutarlılığı oluşturmak, tüketicilerin kuruma olumlu yaklaşmalarını sağlayacak şekilde kurumsal bütünlük sağlamak olarak ifade edilebilir (Sarıyer, 2018). İşletmeler reklâm ya da satış geliştirmeye büyük miktarlarda para harcayabilir, ancak eğer ürün kalitesi düşükse, yanlış bir şekilde fiyatlandırılıyorsa ya da müşterilere yeterli dağıtım yapılmıyorsa başarı şansı çok düşük olacaktır. Bu nedenle bütünleşik pazarlama iletişiminin başarılı olması için diğer pazarlama karması elemanlarına da gerekli önem verilmelidir.