Çakıl Taşları Neden Yuvarlaktır?

27.04.2023 / Çevre / Eğitim

Çakıl taşları, akarsuların birbirlerine çarptırarak sürüklediği küçük kaya parçalarıdır. Birbirlerine sürtündükçe aşınıp kayganlaşırlar.

Çakıl Taşları Neden Yuvarlaktır?

Akarsular, seller ve kötü hava şartları, kayalardan parçalar kopartır. Bunlar, sel ve nehir yataklarında veya deniz kıyılarında toplanırlar. Nehirlerin kuvvetli akıntıları ve kıyılara çarpan şiddetli dalgalar, bu kaya parçalarını sürüklerken birbirlerine çarptırırlar.

Uzun bir süre birbirlerine çarparak sürüklenen bu kaya parçaları aşınıp yontulurlar. Sonunda da kaygan ve yuvarlak bir şekil alırlar. Çizgili çakıl taşları şimdiki veya eski buzulların aşındırıcı etkisiyle oluşmuşlardır.