Davranış Bilimleri ve Antropoloji

04.04.2022 / Eğitim / Genel

Günümüzde antropoloji davranış bilimlerinin temel disiplinleri arasında yer almış bulunmaktadır. Konusu da insan, toplumlar ve kültürlerdir.

Davranış Bilimleri ve Antropoloji

Bugün antropoloji; genetik veya somatik, etnolojik veya kültürel, psikolojik insan ve eylemi gibi görünüşlerle uğraşan spesifik bir bilim dalıdır. Antropoloji bu geniş çerçeve içerisinde her konuyla değil, belirli sorunlarla uğraşır. Bunların başında da insanlar ve toplumların neden birbirlerine benzediğinin ve değiştiklerinin araştırılması gibi konular gelmektedir.

Davranış bilimleri arasında yer alan antropoloji geleneksel toplumları inceler. Çünkü sanayi toplumu olmayan nispeten küçük ve basit toplumlar, kentleşmenin getirdiği kozmopolitleşmeden uzak oldukları için daha otantik ve sahih özellikler göstermektedirler. Bu yönüyle antropolojik incelemelere daha fazla imkân vermektedirler. Antropoloji disiplini başlangıçta yalnızca ilkel toplumları incelemekteydi. Son yıllarda genelde tüm toplumlar antropolojinin ilgi alanına girmiş durumdadır. Antropoloji insanın kökenini, biyolojik yapısını, somatik ve kültürel özelliklerini, toplumsal davranışlarını konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin üzerinde durduğu ve halen günümüzde geçerliliğini koruyan bazı sorular bulunmaktadır:

  • İnsanlar ve toplumlar neden birbirine benziyor?
  • İnsanlar ve toplumlar neden birbirlerine benzemiyor?
  • İnsanlar ve toplumlar neden ya da nasıl değişiyor?

Yaşanan sosyo-kültürel değişme, toplumun kendi iç dinamiğindeki etkileşimlerin bir sonucu olabileceği gibi, dıştan gelen etkilerin bir ürünü, daha doğrusu iç ve dış dinamiğin bir bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Antropoloji, kültürel antropoloji ve fiziksel antropoloji olarak iki kısma ayrılmaktadır. Kültürel antropoloji; arkeoloji, etnoloji, lengüistik ve sosyal antropolojiyi içerir. Buna karşılık fiziksel antropoloji ise antropometri alt disiplinini içine alır.

Ayrıca Bakınız

Kültürel Antropoloji ve Alt Alanları