Dünyanın Tek Doğal Siyahi Sarışınları

16.08.2022 / Seyahat / Genel

Solomon Adaları'nda yaşayan Melanezya halkı, Avrupa dışında sarı saçlı nadir görülen birkaç gruptan biri olarak bilinmektedir.

Dünyanın Tek Doğal Siyahi Sarışınları

Melanezya, Pasifik Okyanusu'nun batı ucundan Arafura Denizi'ne ve doğuda Fiji'ye uzanan bir Okyanusya bölgesi. Melanezya adı ilk olarak 1832'de Jules Dumont d'Urville tarafından Polinezya ve Mikronezya'dan farklı adaların etnik ve coğrafi gruplarını belirtmek için kullanıldı.

Melanezyalılar, Yeni Gine'den Vanuatu ve Fiji adalarına kadar geniş bir alana yayılmış, Melanezya'nın baskın sakinleridir. Çoğu, Avustronezya dil ailesine (özellikle Okyanusya dilleri) veya birbirleriyle soysal açıdan ilgisiz Papua dillerine ait bir dili konuşur. Konuşulan diğer dil ve kreyollar, Tok Pisin, Hiri Motu, Solomon Adaları Pijini, Bislama ve Papua Malaycasıdır.

Adaların yerli Melanezya popülasyonu Afrika dışındaki en koyu cilde ve %5 ila 10'u parlak sarı saçlara sahiptir. 2011 yılında yapılan bir ankette, Melanezyalıların %92,1'inin Hristiyan olduğu tespit edilmiştir.

melanezyalılar

Köken Ve Genetik

Melanezya adalar grubunun ilk sakinleri muhtemelen günümüz Papua halkının atalarıydı. Güneydoğu Asya’dan göç eden bu halklar, Makira da dâhil olmak üzere Solomon Adaları’nın ana adalarına kadar doğudaki pek çok adada yaşamışlardır.

Daha sonra, günümüzden 3.000 yıl önce Avustronezyalılar özellikle Yeni Gine'nin kuzey kıyısına ve bölgenin kuzeyindeki ve doğusundaki adalara göç etmişti. Papua dilleri konuşan yerlilerle temas kurmuşlardır. Aralarındaki temasın uzunluğu ve melezleşmenin boyutu hakkında tartışmalar olsa da, bölgede kültürel, dilsel ve genetik değişimler meydana gelmiştir. Günümüzde Melanezyalılar genellikle Papualı ve Avustronezyalı olarak etnolojik iki gruba ayrılırlar.

Çalışmalar, Melanezya adalarında yaşayan gruplar arasında yüksek oranda genetik farklılaşma ve çeşitlilik tespit etmiştir ve halkların yalnızca adalar arasında değil, aynı zamanda aynı adada yaşayan ama farklı diller konuşan veya farklı bir topoğrafik bölgede yaşayan gruplar arasında da yüksek farklılaşma gösterdiği bulunmuştur. Adanın boyutuyla da çeşitlenme alakalı olmaktadır. Bu çeşitlilik, ilk yerleşimden bu yana on binlerce yıl boyunca ve Polinezya atalarının adalara daha yeni gelmesinden sonra gelişti. Özellikle Papua dilleri konuşan gruplar izole kaldıklarından farklılaştığı ve sahil şeridindeki Avustronezya dilleri konuşan grupların daha fazla birbirine karıştığı tespit edilmiştir.

melanezyalılar

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, Afrika dışındaki bütün insanların Neandertallerden bazı genleri miras aldığını ve Melanezyalıların tarih öncesi atalarının Neandertallerin kuzeni Denisova insanı ile %4-6 oranında genom paylaştığı ortaya konmuştur. Malenezyalılar, Denisova insanlarıyla karışmış tek bilinen modern insan topluluğudur.

melanezyalılar

Peki Bu Sarı Saçlar Nasıl Ortaya Çıktı?

Sarı saçlarının nasıl ortaya çıktığına dair birkaç teori var: Güneş ve tuza maruz kalan saçların etkileşime geçmesi, yüksek balık tüketimi veya genetik mirastan, adaları kuran Amerikalılar / Avrupalılar ile karışık şekilde yetişme gibi durumlar teorilerden birkaç tanesiydi.

2012'de, bu teorilerin yanlış olduğu ortaya çıktı, çünkü araştırmalar Melanezya halkının sıra dışı renk kombinasyonunun rastgele bir mutasyona bağlı olduğunu ortaya koydu.

melanezyalılar

Saç rengindeki değişiminden tek bir mutasyonun sorumlu olduğu bulundu ve göze çarpan yön ise, bu gen mutasyonunun Pasifik'te ortaya çıkması ve adaya karışan Avrupalılar tarafından adaya girmemesi!

"Bu oldukça beklenmedik ve etkileyici."

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan Eimear Kenny ve bir grup araştırmacı, saç renginin arkasındaki genlere dair ipuçlarını analiz etmek için 43 sarışın ve 42 esmer saçlı Melanezya halkından tükürük topladı.

Genetik dünyasında nadir görülen şok edici derecede net bir sonuç ortaya koydu. İnsanın 23 çift kromozomunun dokuzuncu kromozomunda bulunan TYRP1 adında bir gen! Araştırmacılar, bu gendeki bir mutasyonun, insan pigmentasyonunda yer aldığı bilinen bir enzimi etkilediğini tespit etti. Bu mutasyon Avrupa genomlarında görünmüyor. Aksine, bağımsız olarak ortaya çıkmış bu gen, sadece Melanezya nüfusuna yayılmış durumda.

Araştırmada, Melanezya'nın topraklarını paylaştığı diğer topluluklardan ayrışarak, tarih öncesinde farklı soylara sahip olduğu bilinen tek topluluk olduğu da keşfedildi.

melanezyalılar

melanezyalılar

melanezyalılar