Eğitim Hakkı

5.11.2019 / Deneme / Genel

Bu yazı, eğitim sistemi eleştirisi olmaktan ziyade, bakış açılarının yetersizliği üzerine kaleme alınmıştır. 

Eğitim Hakkı

İzlediğim bir belgeselde kartallarla ilgili bir kısım vardı. Bir yaşına gelene kadar, tabiri caizse nazlı bir şekilde beslenen yavru kartal, bir anda yalnız bırakılıyordu.

Yaşama tutunmak için tek çaresi yuvadan uçabilmesine bağlı olan yavru, birkaç günlük denemelerinin sonucunda yetişkinliğe adım  atıyordu.

Yalnızca insanın değil, her canlının yetişkinliğe adım atması için kendisine verilen bir eğitim fırsatı bulunuyor. Bu eğitim, tüm türler arasında farklılıklar barındırsa da, sonuç itibariyle temel yaşam dürtülerine dayanıyor.

temel dürtüler

İnsanoğlu bu temel yaşam dürtülerinin çok üstünde bir hayat deneyimine sahip olabilirmiş gibi, çeşitli yaş gruplarına hitap eden eğitimler planlanıyor.

Birçok insanın belki hayatı boyunca hiçbir işine yaramayacak, kendi alanına girmeyen onlarca bilgiyi edinmesi için olanca gayret sarf ediliyor.

gereksiz bilgiler

Eğitim adına kampanyalar düzenleniyor, eğitimin ve eğitime ait sistemlerin önemini anlatan yüzlerce sunum, reklam ve afiş tasarlanıyor, uzman kişilerin görüşlerini aktarması sağlanıyor, bakanlık kuruluyor, müsteşar atanıyor ve en nihayetinde çocukların yarışabileceği, birbirlerini ezebileceği, güçsüzün hayatta kalma şansı olmadığı bir düzen oluşturuluyor.

Yetmiş metre yüksekte bir kartal yavrusu uçmayı deniyor. Düşerse muhtemelen yaşayamayacak. Uçmayı bir an önce denemezse açlıktan bitkin düşecek.

O esnada hiçbir canlı ona ne yapması gerektiği konusunda bir rehberlikte bulunmadığı halde öğreniyor uçmayı. Doğasında var olan yeteneği deneyerek buluyor.

körelen yetenekler

Çocuklarımızın deneyerek bulmasına izin vermediğimiz yetenekleri, eğitim sistemleri içinde körleştiriliyor. Yaşayarak ve hayata katkıda bulunarak kendisini değerli hissetmesine bile izin verilmiyor. Öğrenemediği her gereksiz bilgi için azarlanıyor. Geride kalmakla suçlanıyor.

Unicef, Dünya Çocuk Günü bağlamında çocukların eğitim hakkıyla ilgili bir kampanya başlatmış. Duyunca üzüldüm. Çünkü herhangi bir kuruluş tarafından çocukların deneyerek öğrenme haklarıyla ilgili bir kampanya başlatılmayacağını biliyorum.

Tıpkı sirklerde, seyirciler ödedikleri para kadar eğlenebilsin diye çemberin içinden geçmesi için eğitilen aslanlar gibi, bu eğitim hakları sayesinde, çocuklar da yetişkinlerin çemberlerinden geçerek belki kampanyaları onurlandırabilir ve üzerlerine harcanan emeklerin karşılığını, aldıkları puanlarla ödeyebilirler.

emekleri puanla ödemekKabafii Reklam Alanı