Elektrik Tellerine Konan Kuşlara Neden Bir Şey Olmaz?

30.05.2023 / Bilim / Teknoloji / Eğitim

Üzerine kondukları telden başka hiçbir şeye dokunmazlarsa ölmezler. Telle birlikte toprağa, su birikintisine ya da oraya ileten başka bir şeye dokunurlarsa ölürler.

Elektrik Tellerine Konan Kuşlara Neden Bir Şey Olmaz?

Elektrik akımı ancak iki iletken arasında dolanabilir. Bu ikisi arasında bir gerilim farkı vardır. Bunlardan birinin bir noktası öbürünün bir noktasına bağlandığında akım geçer.

Kuşun vücudu iletkendir. İki ayağı da aynı telin üstünde olduğunda hiçbir şey olmaz. Aynı zamanda iki tele birden dokunursa o zaman elektrik çarpmasına tutulur. Kopup yere düşen bir elektrik teli, ona dokunan her canlı varlığın ölümüne yol açabilir.