Erkek Seks Köleleri: Bacha Bazi

31.05.2022 / Genel

Bacha Bazi, Afganistan’da erkek çocuklarının cinsel istismarının gelenek haline gelmiş halidir. Maalesef hala da devam etmektedir.

Erkek Seks Köleleri: Bacha Bazi

Bunun yanında, erkek çocuğu olmayan aileler tarafından satın alınan/evlat edinilen kız çocuklarına da bölge halkı tarafından Bacha Posh denir. Bacha Posh’ta erkek çocuğu olmayan aileler kız çocuğunun bir “utanç” sayılmasından dolayı bir erkek evlata ihtiyaç duyarlar.

Bacha Posh olarak alınan kız çocukları, erkek gibi giyinir, erkek gibi davranır, erkek gibi konuşur, erkeklerin sorumluluklarını üstlenir ve Afganistan’da erkek olmanın özgürlüklerinden de tıpkı bir erkek gibi yararlanırlar.

Ergenliğe gelince ise “Bacha Posh” rolü biter ve kız çocuğu tekrar kadın kimliğine bürünür. Afganlar Bacha Posh’u Afganistan’a hükmeden hükümdarların harem kültürüne dayandırır.

bacha bazi

Hadım ağaların aksine bacha posh, haremde erkek bulunamayacağından haremi yönetmek için erkek gibi yetiştirilmiş ve öyle davranan kızlar için kullanılır.

Bu kültür zamanla saraydan halka inmiştir. Gerçi halka indi demek ne kadar doğrudur bilinmez. Çünkü alelade bir Afgan'ın böyle bir şey için bütçesi yoktur. Bununla genelde yerel olarak güç sahibi olan kişiler uğraşır.

Bacha Bazi ise erkek çocuklarının kadın gibi davranmaya zorlanmasıdır. Bu uygulamada fakir ailelerin çocukları, zengin yerel eşraf tarafından satın alınır ki (ya da verilir), günümüzde bu eşraf dediğimiz kitleyi Taliban’a karşı savaşan ve Afganistan’daki koalisyonun da bir dönem desteğini bolca almış kuzey ittifakı liderleri oluşturur.

Bu vatandaşlar da Sovyet-Afgan savaşı sırasında Ruslara karşı savaşmış, Afganistan üzerinde yer yer söz sahibi kişilerdir, bazen de iyi birer istihbarat kaynağıdır.

Satın alındığında çocuk henüz 5-6 yaşındadır. İlk başta çocuk köçek gibi kutlamalarda kadın giysileriyle dans ettirilir. Çocuğun yaşı ilerledikçe bu köçeklik hali fuhuş halini alır.

Çocuk buna tepki gösterdiğinde köle statüsünde olduğu için sahibi tarafından şiddet uygulanmasında hiçbir sakınca görülmez. Ayrıca çocuğun “sahibi”, isterse çocuğu “paylaşma” hakkına da sahiptir.

Afganistan haricinde Semerkant, Buhara civarı Özbekistan’ın bazı bölgelerinde de yaygın bir uygulamadır.

bacha bazi

Ancak Afganistan’da bu geleneği devam ettirenler genelde yerel silahlı güce sahip olduğu için bu uygulama hukuki yaptırımlara tabi değildir. Daha doğrusu tabidir ama sadece kâğıt üzerinde.

Ayrıca Taliban'ın getirdiği yasada da yasaktır, ama yine pek itibar edilmez bu yasağa. Çünkü bunu yapanlar genelde yerel olarak güçlü, silahlı gücü, bağlantıları bulunan, uyuşturucu imali ve kaçakçılıktan zengin olmuş aşiret ağalarıdır.

Birçoğu da Sovyet-Afgan savaşından iç savaşa kadar dağda çalışmış kişilerdir. İlginç şekilde Afganistan’da Bacha Bazi olarak verilen erkek çocuklara sahiplerinden dolayı saygı duyulur. Çarşı/pazar gibi yerlere çıktıklarında el üstünde tutulurlar.

Bu çocuklar belirli kutlamalarda raks ettirilirken misafirlerden birine ellerinde bir çay sunarlar ki bu, onların geleneğinde çay sundukları kişiyi “beğendikleri” anlamına gelir.

Bu geleneğin tam olarak nasıl ve ne zaman başladığı bilinmiyor. Bazı Afganlar, bunun Büyük İskender ve Makedon istilasından beri Afganistan’da olduğuna inanırlar.

Zira Antik Yunan’da bu oldukça olağan bir durumdu. Bazıları ise bununla alakası olmadığını söyler, bunun Arap kültürüyle gelen bir şey olduğunu anlatır.

Bacha Bazi’de ergenlik ve çocukluk boyunca bu işlerde kullanılan çocuklar, yaşları büyüyünce de genelde sahiplerinin kadın akrabalarından biriyle evlendirilip “iç güveysi” olurlar.

Afganistan, uzun zaman boyunca dünyanın ilgisini çeken bir yer olmadı. İlk defa Sovyet-Afgan savaşında bölgeye gelen Rus askerleri tarafından bazı bölgelerde cinsel suçlar rapor edilmişti.

Daha sonra Afganistan’daki Amerikan askerleri 2001’deki müdahale sırasında böyle vakalarla karşılaştılar ve durumun önüne geçilememesinin sebebini bu geleneği devam ettirenlerin güçlü yerel liderler olmasına bağladılar.

Hatta bundan bir sure önce bir Amerikalı yüzbaşı, bu Bacha Bazi'nin içindeki bir aşiretin liderini tekme tokat dövmüştü de daha sonraları bir ton olay yaşanmıştı. Bu iğrenç gelenek ne yazık ki halen daha devam etmektedir.