Ersan Alışveriş Halka Arz Oluyor

14.09.2021 / Ekonomi / Genel

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan Ersan Alışveriş (Kim Market), 3.5 TL fiyat ile 16 - 17 Eylül tarihleri arasında halka arz olacak.

Ersan Alışveriş Halka Arz Oluyor

Ersan Alışveriş Hizmetleri (Kim Market) halka arz oluyor. Arz ile ilgili temel bilgiler ise şöyle:

  • Arz edilecek lot sayısı ek satış dahil 65 milyon
  • 3.5 TL fiyat ile eşit dağıtım şekilde dağıtım olacak
  • 227.500.000 TL arz büyüklüğü
  • KIMMR kodu ile arz olacak
  • Arz tarihi 16 – 17 Eylül olarak belirlendi

Ersan Alışveriş Hizmetleri (Kim Market) paylarının halka arzı 16 – 17 Eylül 2021 tarihlerinde 3.5 TL sabit fiyat ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacaktır.

Şirket halka arz geliri ile bir kısmı işletme sermayesi finansmanı bir kısmı ile büyüme hedeflerine yönelik kalan kısımları ile finansal yatırımlar için kullanılacak.

Ersan Alışveriş Hizmetleri Tarafından Verilen Taahhütler

  • Şirket, 14 Nisan 2021 tarihli taahhüdü ile Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, bedelli sermaye artırımı yapmayacağını;
  • Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra söz konusu olabilecek olası pay geri alımının neticesinde maliki olacağı Şirket paylarının, paya dönüştürülebilir menkul kıymeti, pay alma haklarını veya paya dayalı diğer menkul kıymetleri satmayacağını, satma taahhüdünde bulunmayacağını, devretmeyeceğini, rehnetmeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını;
  • Dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçlan doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını;
  • Şirket kredi verenleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, Şirketin paylarına ilişkin mülkiyet veya tasarruf haklarının kredi verenlere geçmesi halinde Kurul düzenlemeleri uyarınca, kredi verenlerin Şirket paylarını devretmeyeceğini veya bu sonuçlan doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiştir.