Evvabin Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

06.04.2022 / Din / Genel

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınacak 6 rekâtlık evvabin namazı ile 12 sene ibadet etmiş kadar sevap kazanabilirsiniz.

Evvabin Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Akşam ile yatsı ezanı arasında kılınan nafile namazlardan biri olan Evvabin namazı, çokça tövbe edenlerin ve Peygamberlerin devam ettiği bir ibadettir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine tavsiye ettiği fazileti yüksek olan ibadetlerden birisi de nafile namaz olarak bilinen Evvabin namazıdır. Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı ezanı okunana kadar kılınabilen bu namaz salih kimselerin yaptıkları bir ibadet türüdür.

Tövbe ve istiğfar edenlerin ibadeti olarak bilinen evvabin namazının sırları ve faziletlerine Efendimiz (SAV)'in çeşitli hadislerinde değinilmiştir. Toplamda 6 rekâtlık bir nafile namaz olan Evvabin, Allah'ın rızasını kazanmak isteyip O'na yakınlaşmak isteyen mümin kimselerin eda edebileceği bir namazdır.

Literatürde yer alan bu tür rivayetler hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Akşam namazının ardından kılınan bu nâfile namaz daha çok sahâbe ve tâbiîne ait evvâbîn namazı adlandırmasıyla meşhur olmuş, bedenî ibadetlerin kişilerin dindarlığı ve Allah’a kulluğu hususunda önemli bir ölçü kabul edilip ön planda tutulduğu sonraki dönem irşad ve mev‘iza kitaplarında da diğer nâfile namazlar gibi özel bir teşvik gördüğünden müslümanlar arasında belli derecede yaygınlık kazanmıştır.

Akşam namazı vaktinde 2-2-2 şeklinde kılınabilen evvabin namazı ile ilgili Peygamberimiz (SAV), şöyle buyurmaktadır:

Akşam namazından sonra, arada kötü bir şey konuşmadan, altı rekat nafile namaz kılmak, on senelik ibadete denk olur. (Tirmizi)

evvabin namazı nasıl kılınır

Evvabin Namazının Sırları ve Faziletleri

Kelime anlamına bakıldığında 'Evvab' tövbe eden, sığınan manasına geliyor.'Evvabin', Evvab sözcüğünün çoğuludur. Dolayısıyla da tövbe ve istiğfar ile Allah'a çokça yönelen anlamına gelmektedir.

Akşam namazını kıldıktan sonra 2 ile 6 rekat arasında gerçekleştirilen bu ibadet için Sevgili Peygamberimiz (SAV), akşam namazından sonra 6 rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve devamında da şu ayeti okuduğu bilinmektedir:

Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir (el-İsrâ, 17/25 ; bk. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli, Şerhu Nüri'l-İzah, İstanbul 1984. s.74)

2 rekattan 6 rekata kadar kılınabilen evvabin namazının en faziletli bilineni 6 rekat kılınmasıdır. İbn-i Ömer (r.a), Peygamberimizin akşam namazından sonra 2 rekât namaz kıldığını bildirmiştir. (Buhârî, Teheccüd, 29) Geçmiş günahlarından dolayı Allah'a mahcup olan ve içten ve samimi tövbe ile affedilmeyi beklenen kimselerin devam etmesi önerilen evvabin namazı ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle bahsedilmektedir:

Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir. (Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, II/230; Şevkani, III/64.

Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?

"Allahım niyet ettim senin rızan için evvabin namazını kılmaya'' diye niyet edilir.

1. Rekat

  • “Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, eller bağlanır ve namaza başlanır.
  • Sübhaneke okunur. Ardından Euzü-Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Sonrasında Zammı sure okunur.
  • "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

  • Besmele çekilir. Ardından Fatiha Suresi okunur. Sonrasında Zammı sure okunur.
  • "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
  • Bu son oturuşta Ettahiyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik – Rabbena duaları okunur.
  • "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diyerek her iki tarafa selam verilir.