Feminen Arketipler: Bilge Kadın

30.12.2021 / Genel / Moda / Magazin

Kocakarı olarak da bilinen bilge kadın arketipi; genellikle yaşlı kadınlarda somutlaşan bilgeliğin ve topluluk liderliğinin sembolüdür.

Feminen Arketipler: Bilge Kadın

Doğurganlığın, dış güzelliğin, aktivitenin ve gençliğin kaybını temsil eder. Ancak bu yüzeysel değerleri, başkalarıyla özgürce paylaştığı deneyim ve bilgelik ile değiştirir. Derinden içe dönük olabilir ve sezgilerine uyum sağlayabilir.

Bilge kadın arketipi, tüm evrenle derinden bağlantılıdır. Yükselmelerine ve gelişmelerine izin vererek, hayatlarının bir sonraki aşamasına veya bölümüne rehberlik etmek için çevresine sezgi ve bilgelik sunar. Ve karşılığında tüm çevresinin, özellikle diğer kadınlara karşı şefkatle yaklaşmasını ve rehberlik sunmasını bekler.

Negatif Yönleri

Bazen o kadar içe kapanık hale gelebilir ki, kendisini ailesinden, arkadaşlarından ve toplumdan izole eder. Bu, dışsal bir kopukluk ve derin yalnızlık hissine yol açabilir. Ayrıca bu dünyaya ait olma duygusunu hissetmekte zorlanabilir.

Mottoları

Bilgeliğini paylaş!

Yenilikleri kucakla.

Uyum sağla ve dingin kal!

Dış dünyayla bağlantı kur!