Gruplar Arası İletişim

06.12.2020 / Eğitim / Genel

Gruplar arası iletişim ile kişiler arası iletişim birbirine benzemektedir. Bu iki iletişimi birbirinden ayıran birkaç unsur bulunmaktadır.

Gruplar Arası İletişim

Gruplar arası iletişim de aslında birçok bakımdan kişiler arası iletişime benzer. Ancak, gruplar arası ilişkiler, işbirliğinden çok rekabete yatkındır. Bu rekabet eğilimi ve sonuçta ortaya çıkan rekabet ve çatışma, gruplar arası iletişimi de etkiler. Gruplar arası rekabet ve çatışma, iletişimi azaltıcı, azalan iletişim de rekabet ve çatışmayı artırıcı bir etki göstermektedir.

gruplar arası iletişim

Yine, bazı durumlarda grupların kendi iç dayanışma ve bağlılığı artırmak için gruplar arası çatışmaları körüklemeleri söz konusu olabilir. Çünkü grup dışı bir tehdidin var olduğu veya var diye algılandığı kriz durumların da grup içi bağlılık artmaktadır. Nitekim devlet adamları, komutanlar, antrenörler ve yöneticiler bazen bu yöntemi kullanmaktadırlar.

Bağlı ve uyumlu gruplar kendi üyelerine son derece olumlu tutum ve davranışlar geliştirirler. Grup dışı bireyler ise olumsuz tutumlara sahiptirler. Grubun diğer gruplarla paylaşmadığı bazı amaçlar ve normları vardır. Bu ise, diğer gruplarla olan ilişkiyi zayıflatır. Olumsuz yönde etkiler. Çünkü diğer gruplar bu amaçları ve normları onlarla paylaşmazlar. Bu gruplar, kendi üyelerini daha fazla sevdikçe ve yakınlaştıkça, diğer gruplara olan olumsuz tutumları da o oranda artacaktır.

gruplar arası iletişim

Organizasyonlar, daha küçük gruplardan oluşurlar ve başarıları bu grupların başarısına bağlıdır. Grupların başarısı da, üyeleri arasındaki işbirliği yanında diğer gruplarla sağladıkları işbirliğine bağlıdır. İşbirliğini sağlamada da iletişimin önemli bir rolü vardır. O nedenle, gruplar arası iletişim ve işbirliğini iyileştirmek için ikincil (formel) grup başındaki yöneticiler şu hususlara dikkat etmelidirler:

  • Organizasyonda grup sayısı mümkün olduğu kadar az tutulmalıdır. Böylece, gruplar arası daha sık iletişim olanağı ortaya çıkacaktır.
  • Gruplar, fiziksel olarak birbirlerine yakın tutulmalıdır.
  • Grup görevleri mümkün olduğunca basit, amaçları da açık olmalı gruplar arası görev belirsizliği ve geçişimi önlenmelidir.
  • Gruplar arası güç ve statü farklılığı asgari düzeyde tutulmalıdır. Çünkü güç ve statü farkı, iletişim için bir engel olabilmektedir.
  • Tüm grupların üyelerinin aralarında görevle ilgili ve sosyal nitelikli ilişki kurmalarına olanak verilmelidir.
  • Gruplar arası iletişim kanalları mümkün olduğunca açık tutulmalıdır.

Kaynak: MEGEP