Hakkı Sıddık

Şiir, mutlak hakikati aramaktadır. O, bir noktaya varmanın değil, en varılmaz noktayı sonsuz ve hudutsuz aramanın davasıdır.

Mail Adres: ''
Toplam '42' adet yazı için tıklayınız
Toplam '0' adet galeri için tıklayınız

Hakkında herhangi bir bilgi girilmedi.