Hitit Bilgisayar Halka Arz Oluyor

23.02.2022 / Ekonomi / Genel

SPK’dan onay alan Hitit Bilgisayar, 11.50 – 12.50 TL oransal dağıtım yöntemiyle 23 – 25 Şubat tarihleri arasında halka arz olacak.

Hitit Bilgisayar Halka Arz Oluyor

Hitit Bilgisayar halka arz oluyor. Arz ile ilgili temel bilgiler ise şöyle:

  • Arz edilecek lot sayısı 35 milyon 192 bin 308
  • 11.50 – 12.50 TL fiyat ile oransal dağıtım şekilde dağıtım olacak
  • 404.711.542 TL – 439.903.850 TL arz büyüklüğü
  • HTTBT kodu ile arz olacak
  • Arz tarihi 23 – 25 Şubat olarak belirlendi
  • Yıldız pazarda işlem görecek
  • Ünlü Menkul sorumluluğunda arz işlemi tamamlanacak              

Hitit Bilgisayar paylarının halka arzı 23 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde 11.50 – 12.50 TL’den oransal dağıtım ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacaktır.

Hitit Bilgisayar Hakkında

Dünyanın en büyük üçüncü havacılık teknolojileri firması olan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor. Havayolu yolcu taşımacılığı, rezervasyon, biletleme, check-in gibi havayolu firmalarının ticari uygulamalarını, geliştirdiği sistemler sayesinde servis hizmeti olarak dünya pazarına ihraç eden Hitit, dünyanın dört bir yanındaki havayolu firmalarına iş modellerinden bağımsız olarak çözümlerini ve hizmetlerini ulaştırıyor. Hitit aynı zamanda havayollarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen çözümleri ile sektörde “one-stop-shop” olarak bilinen yani tek noktadan tüm hizmetlerin verilebildiği bir konseptin öncülerindendir. Hitit’in iş ortağı olan havayolu firmaları başka bir yazılım desteğine gereksinim duymadan bütün ihtiyaçlarını Hitit çözümleriyle karşılayabiliyorlar.

Hitit Bilgisayar Halka Arz Taahhütü

Şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibraren 180 gün süreyle, bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, 180 gün süre boyunca ileride yeni bir bedelli sermaye artırımı yapılması sonucu doğuracak bir karar alınmayacağını, bu doğrultuda Borsa istanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olunmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlemin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka arz eden pay sahipleri; Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü ve Özkan Dülger, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle, Halka Arz Eden Paylar dışında kalan maliki olduğu Şirket sermayesini temsil eden payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu etmeyeceklerini ve/veya Borsa İstanbul’a veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını ve ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarını, bu süre boyunca bu süre boyunca Şirket paylarını satmayacaklarını, devretmeyeceklerini, rehnetmeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacaklarını ve bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Halka arz eden pay sahibi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ise, Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle, Halka Arz Eden Paylar dışında kalan maliki olduğu Şirket sermayesini temsil eden payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu etmeyeceğini ve/veya Borsa İstanbul’a veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, bu süre boyunca bu süre boyunca Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini, rehnetmeyeceğini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık ya da bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Halka arz eden pay sahipleri; Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü, Özkan Dülger ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., sahibi oldukları Şirket paylarını, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren, 1 yıl süreyle, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacaklarını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamalara uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda, Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda da, satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.