İdare'nin Zımni İşlemleri

17.04.2020 / Genel

Hukukumuzda bazı durumlarda İdare’nin hiçbir şey yapmaması, sessiz kalması yani susması da bir işlem olarak kabul edilir.

İdare'nin Zımni İşlemleri

İdare’nin sessiz kalarak yürüttüğü işlemlere zımni işlemler denir. İdare’nin susması ve hareketsiz kalması bazı durumlarda kabul, bazı durumlar da ise red anlamına gelir.

Zımni Kabul

Belirli durumlarda İdare’nin susması, görüşülen işlemleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu işlemleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Yapı izni için yapılan bir başvuruya karşı idarenin 30 gün boyunca sessiz kalması izni verdiği anlama gelmektedir.
  • İlçe Belediyeleri’nce kabul edilen Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediyesi’ne Nazım İmar Planı olarak görüşülmesi için gönderilir. 3 ay içerisinde görüşülme yapılmaz ise kabul edilmiş olur.
  • Vali İl Genel Meclisi’nce alınan kararlar 7 gün içerisinde iade etmez ise onay vermiş demektir.

Zınni Red

Belirli durumlarda İdare’nin susması, görüşülen işlemleri red ettiği anlamına gelir. Eğer bir başvuruya 60 gün içerisinde cevap verilmez ise o başvuru red edilmiş olur.

Kaynak: A Kadro Yayınları