İnekler Neden Geviş Getirir?

05.06.2023 / Çevre / Eğitim

İnek önce kırlarda dolaşarak besini bol olan otlardan yiyebildiği kadar yer. Midesi iyice dolduğunda da dinlenerek onları hazmeder.

İnekler Neden Geviş Getirir?

Bu hazım esnasında otu ezip çiğnemek için yeniden ağzına çıkarır. Buna, geviş getirmek denir. Zürafa, deve, geyik gibi hayvanlar içinde inekler de geviş getiren canlılardan biridir.

İneklerin dişlerinin yapısı eksiktir ve çapraşık bir mideye sahiptirler. Otu koparır ve üstün körü ezip öğüttükten sonra yutarlar. Ot işkembeye iner; ardından hayvanların ikinci midesi olan börkeneğe geçerek orada yumuşar. Bunun üzerine yine ağıza çıkar ve çene kemiklerinin yan hareketleriyle yeniden ezilip öğütülür.

Lapa kıvamına gelince hayvanın midesinin kırkbayır denen üçüncü bölmesine, oradan da şirden denen dördüncü bölmesine geçer.