İnsan Psikolojisi

28.04.2019 / Eğitim / Genel

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Aslında insanın yaptığı her şey bu tanımın içine girebilir.

İnsan Psikolojisi

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Davranışlar, belirli çevresel koşullar içinde oluşan olaylar olduğuna göre psikoloji; çevre, organizma ve davranışlar arasındaki etkileşimi inceler. 

Etkileşimin ana ögelerinden biri çevredir. Organizmanın alıcı sinir uçlarına etki edebilen her türlü enerji değişikliğine “uyarıcı” denir. Kırmızı bir trafik ışığının görülmesi, çürük bir dişten gelen sızı vb. Başka bir tanımda ise organizmayı etkileyen, duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye “uyarıcı“denir. İç ve dış uyarıcılar olmak üzere ikiye ayrılır. İç uyarıcılar; açlık, susuzluk, yorgunluk vb. içimizden gelir. Dış uyarıcılar ise bir renk, bir koku, bir ses vb. dış çevreden gelir. 

Aynı uyarıcı karşısında farklı bireyler, farklı davranışlar göstermektedir. Eğer uyarıcılar karşısında farklı bireylerin davranışları hep aynı olsaydı, psikoloji bilimine gerek kalmazdı. Çünkü uyarıcı, bilindiği takdirde davranışın tahmini (ne olacağının bilinmesi) çok basit bir işlem olurdu. Özellikle konuşmak, düşünmek ve problem çözmek gibi davranışlar söz konusu olduğunda organizma ile ilgili etmenler, davranışların oluşumuna daha çok katkıda bulunmaktadır.

Kaynak: MEGEP