İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi

07.12.2021 / Genel

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi 6 Nisan 1830 tarihinde Joseph Smith Jr. tarafından ABD'nin New York eyaletinde kurulmuştur.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, kurucusu ve dolayısıyla ilk başkanı ve ilk peygamberi olan Joseph Smith Jr. tarafından İsa Mesih dönemindeki haliyle restorasyonunun sağlaması üzerine kurulmuştur.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri, ‘Sevindirici Haber’i tam olarak ve doğru biçimde tek veren kilisenin kendi kiliseleri olduğuna inanmaktadır.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi aşağıdaki kitapları kutsal yazıt olarak kabul etmiştir.

 • Kitâb-ı Mukaddes
 • Mormon Kitabı
 • Öğreti ve Antlaşmalar Kitabı
 • Çok Değerli İnci

joseph smith jr

Joseph Smith'in Melek Moroni'den levhaları almasının bir tasviri.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi’nde peygamberlik rütbesi çok önemli bir mertebedir. Bu mertebenin anlamına vurgu yapan ayet şu şekildedir.

Benim huzurumda bütün kutsallıkla yürürken, ona [peygambere] gönderilen ve onun size vereceği sözlerin ve emirlerin hepsine uyacaksınız; çünkü onun sözlerini büyük bir sabırla ve imanla, aynı benim ağzımdan çıkmış gibi kabul edeceksiniz.

Günümüzde İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin 17. başkanı ve peygamberi Russell M. Nelson'dır.

Mormonların en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de aile kavramına verdikleri değerdir. Kilise de yalnızca tek eşli evliliğe izin verilir. Mormonlarda evlilik öncesi İffet Yasası tutulması zorunludur.

mormon tapınağı

Salt Lake City, Utah'da bulunan Mormon tapınağı.

Mormonlar ayrıca Bilgelik Sözü etiğini de benimsemişlerdir. Bu etik gereği sağlıklı yaşama önem veren Mormonlar, alkol, kahve, çay gibi kafein içeren içecekler ile tütün ürünleri ve benzeri bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmazlar.

Mormonlara göre her Pazar günü kilise de toplanıp dua etmek gerekiyor. Mormonlar, Pazar gününü Şabat günü olarak nitelendirmektedir.

İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi’nin, günümüz itibariye 17 milyondan fazla Mormona sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Mormonlara Göre Gerçek Kilise

 • Kilise'yi kuran Mesih'tir. (Efeslilere 4:11-14)
 • Gerçek Kilise İsa Mesih'in adını taşımalıdır. (Efeslilere 5:23)
 • Gerçek Kilise'nin temeli Havariler ve Peygamberler'den olmalıdır. (Efeslilere 2:19-20)
 • Gerçek Kilise'nin yapısı Mesih'in kurduğu Kilise'nin yapısıyla aynı olmalıdır. (Efeslilere 4:11-14)
 • Gerçek Kilise ilahi yetkisi olduğunu iddia etmelidir. (İbranilere 4:4-10)
 • Gerçek Kilise'de maaşlı rahipler olmamalıdır. (Elçilerin İşleri 20:33-34; Yuhanna 10:11-13)
 • Gerçek Kilise suya daldırarak vaftiz etmelidir. (Matta 3:13-16)
 • Gerçek Kilise Kutsal Ruh Armağanını elleri baş üzerine koyarak bağışlamalıdır. (Elçilerin İşleri 8:14-17)
 • Gerçek Kilise Tanrı'nın gücüyle hastaları iyileştirmelidir. (Markos 3:14-15)
 • Gerçek Kilise Tanrı'nın ve İsa'nın birbirlerinden ayrı, iki farklı kişi olduğunu öğretmelidir. (Yuhanna 17:11; 20:17)
 • Gerçek Kilise Tanrı'nın ve İsa'nın et ve kemikten bedenleri olduğunu öğretmelidir. (Luka 23:36-39; Elçilerin İşleri 1:9-11)
 • Kilise'de görev alanlar Tanrı tarafından çağrılmalıdır. (İbranilere 4:4; Çıkış 28:1; 40:13-16)
 • Gerçek Kilise Tanrı'dan vahiy aldığını iddia etmelidir. (Amos 3:7)
 • Gerçek Kilise misyoner bir kilise olmalıdır. (Matta 28:19-20)
 • Gerçek Kilise Tanrı'nın geri getirdiği bir kilise olmalıdır. (Elçilerin İşleri 3:19-20)
 • Gerçek Kilise ölüler için vaftiz uygulamalıdır. (1 Korintoslulara 15:16-29)
 • "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." (Matta 7:20)

yönetim binası

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin yönetim binası.

Kilise'nin İman Maddeleri

 • Biz Ebedi Baba Tanrı'ya, O'nun Oğlu İsa Mesih’e ve Kutsal Ruh'a inanıyoruz.
 • Biz insanların Adem'in itaatsizliğinden dolayı değil, kendi günahları için cezalandırılacağına inanıyoruz.
 • Biz bütün insanların Mesih’in kefareti aracılığıyla, Sevindirici Haber'in yasalarına ve kutsal törenlerine uyarak kurtulabileceğine inanıyoruz.
 • Biz Sevindirici Haber'in ilk ilkelerinin ve kutsal törenlerinin şunlar olduğuna inanıyoruz: Birincisi Rab İsa Mesih'e İman; ikincisi Tövbe; üçüncüsü günahların bağışlanması için suya daldırılarak yapılan Vaftiz; dördüncüsü Kutsal Ruh armağanının ellerin baş üzerine konularak verilmesi.
 • Biz bir kimsenin Sevindirici Haberi vaaz etmesi ve ona ait kutsal törenleri uygulaması için, Tanrı tarafından peygamberlik sözü aracılığıyla göreve çağrılması gerektiğine ve yetkili kişiler tarafından ellerin baş üzerine konularak atanması gerektiğine inanıyoruz.
 • Biz İlk Kilise'de var olan, yani havariler, peygamberler, önderler, öğretmenler, müjdeciler ve diğer şahıslardan oluşan organizasyonun aynısına inanıyoruz.
 • Biz dil, peygamberlik sözü, vahiy, görümler, iyileştirme, dillerin tercümesi armağanlarına ve diğer armağanlara inanıyoruz.
 • Biz Kutsal Kitap'ın doğru tercüme edildiği kadar Tanrı’nın sözü olduğuna inanıyoruz; biz ayrıca Mormon Kitabı'nın da Tanrı'nın sözü olduğuna inanıyoruz.
 • Biz Tanrı'nın vahiy etmiş olduğu, halen vahiy etmekte olduğu her şeye ve O'nun kendi Krallığı hakkında daha birçok büyük ve önemli şeyleri vahiy edeceğine inanıyoruz.
 • Biz İsrail’in tam olarak bir araya toplanacağına ve On Oymak’ın geri geleceğine, Siyon'un (Yeni Yeruşalim'in) Amerika kıtası üzerinde kurulacağına, Mesih'in şahsen yeryüzünde hüküm süreceğine ve yeryüzünün yenileneceğine ve cennetsel görkemine kavuşacağına inanıyoruz.
 • Biz Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'ya kendi vicdanımızın sesine göre ibadet edebilme ayrıcalığımızın olduğunu ve tüm insanlara da aynı ayrıcalığın tanınmasına izin verilmesini savunuyoruz; bırakın insanlar nasıl istiyorlarsa, istedikleri yerde, istedikleri şeye ibadet etsinler.
 • Biz krallara, başkanlara, hükümdarlara ve yargıçlara bağlı olup yasalara uymamız gerektiğine, yasalara saygı gösterip onları desteklememiz gerektiğine inanıyoruz.
 • Biz dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli olmaya ve herkese iyilik yapmamız gerektiğine inanıyoruz; gerçekten Pavlus'un öğütlerine uyduğumuzu söyleyebiliriz---Biz her şeye inanır, her şeyi umut ederiz; birçok şeye dayandık ve her şeye dayanabilmeyi umut ediyoruz. Eğer erdemli ve güzel olan veya hayranlık uyandıran ya da övgüye değer bir şey varsa, biz bu şeylerin peşinden koşarız.