İtil Bulgarları

11.05.2023 / Tarih / Eğitim

İtil Bulgarları, Orta Asya'dan göç ederek Hazar Denizi'nin kuzeyine yerleştiler ve Hazar Kağanlığı'nın koruması altında kalmışlardır.

İtil Bulgarları

İtil Bulgarları, günümüzde Rusya'nın güneybatısında, Volga Nehri'nin orta kesiminde yer alan bölgede 7. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan bir Türk halkıdır.

İtil Bulgarları'nın ekonomisi, tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kuruluydu. Ticarette en çok kürk, balık yağı, tuz, balık, at ve esirler ihraç edilirdi. İtil Bulgarları ayrıca gümüş ve altın madenleriyle de tanınırlardı.

İtil Bulgarları, toplumsal yapıları gereği atlı birliklerden oluşan bir orduya sahiptiler ve bu ordularıyla çevrelerindeki diğer topluluklara karşı savaşmışlardır. İtil Bulgarları'nın dinleri Şamanizm'di ve zamanla Budizm ve Maniheizm gibi dinler de benimsenmiştir.

İtil Bulgarları, 10. yüzyılın sonlarına doğru Kievan Rus tarafından işgal edilerek varlıklarına son verilmiştir. 969 yılında İtil Bulgarları'nın başkenti Bolgar'ın ele geçirilmesiyle Kievan Rus hakimiyeti başlamış ve İtil Bulgarları'nın varlığı sona ermiştir. Ancak İtil Bulgarları'nın kültürel ve siyasi mirası hala bazı Rus bölgelerinde yaşayan halkların kültürlerinde etkisini sürdürmektedir.

İtil Bulgarları'nın kültürel ve siyasi mirası hala bugünkü Tataristan, Başkurdistan ve Çuvaşistan gibi Rusya'nın bazı bölgelerinde yaşayan halkların kültürlerinde etkisini sürdürmektedir.