Kamu Görevlileri

24.04.2020 / Genel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu görevlileri Memur, Sözleşmeli Personel ve Kamu İşçileri olarak üçe ayrılır.

Kamu Görevlileri

Vatandaşların devlet memuru olabilmeleri için sadece KPSS sınavına girip güzel puan elde etmeleri yetmiyor. Devlet memuru olmanın ilk şartı “Türk Vatandaşı” olmaktır. Çifte vatandaş olan kişiler de Türk vatandaşı sayıldığı içim memur olabilirler.

Memur olmanın yaş sınırlaması 18 olarak belirlenmiştir. Fakat burada bir istisnai durum mevcuttur. Bir meslek lisesi ya da sanat okulunu bitiren 15 yaş ve üzeri kişiler de mahkeme yolu ile ergin kılınma kararı alarak memur olabilirler.

Memur olmak isteyen kişilerin öğrenim durumlarında en az ortaokul dense de yeterli kontenjan dolmaz ise ilkokul mezunu olup meslekte istekli olan kişiler de memur olabilirler.

kamu görevlisi olmak

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süreli hapis yatan kişiler memur olamazlar. Hapis sırasında aftan yararlanıp serbest kalan kişiler devletin güvenliğini sarsan bir suç işlemişler ise yine de memur olamazlar.

Askerlik çağına gelip de askerlik ile ilişkisi bulunmayanlar da memur olabilirler. Askerlik hizmetini yapmış olmasının yanı sıra ertelemiş yani tecil almış kişiler de memurluk sınavlarına girip memur olabilirler.  

Belirli bir görev için belirlenen özel yeteneklere sahip olması da gerekebilir. Bazı durumlarda görev gereği ehliyet derecesi ya da sertifikalar gibi ek belgeler de istenebilir. Ayrıca memur adaylarının sağlık durumlarının da görevlerini yerine getirmelerine engel olmaması gerekir.

Tüm aşamaları geçen memur adaylarını son aşamada güvenlik soruşturması beklemektedir. Bu işlem devlet tarafından yapılmaktadır ve sonucuna göre atama işlemleri gerçekleştirilir.

kamu görevlisi izin hakları

Memurların İzin Hakları

Yıllık İzin: Memur olduktan sonra 1-10 yıl arasında görev yapan kişiler 20 gün, 10 yıldan fazla görev yapan kişiler 30 gün yıllık izin kullanırlar. Bu sürede maaşlarını almaya devam ederler.

Mazeret İzni: Kadın ve erkek memurlar bazı durumlarda mazeret izinleri alabilirler. Bu durumların genelinde maaşlarını da almaya devam ederler.

 • Analık İzni: Kadın memurlar doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonra kullanmak üzere toplamda 16 haftalık izne sahiptirler. Eğer çoğul gebelik varsa doğumdan önceki 8 haftalık izin 10 haftaya çıkar ve toplamda 18 hafta izin kullanılmış olur. Eğer Sağlık Kurulu raporu ile doğumdan önceki 3 haftalık süreye kadar çalışmaya devam ederse kalan izin haklarını doğumdan sonra kullanabilir. Tüm bu süreçte maaşlarını almaya devam ederler.
 • Babalık İzni: Erkek memurlar eşleri doğum yaptıktan sonra 10 gün babalık izni kullanabilirler. Bu süreçte maaşlarını almaya devam ederler.
 • Evlenme İzni: Memur olan kişi ya da çocukları evlenirse 7 günlük izne ayrılabilir. Bu durumda maaşını almaya devam eder.
 • Ölüm İzni: Memur olan kişinin kendisinin veya eşinin anne, baba ya da kardeşinin vefat etmesi durumunda 7 günlük izin hakkı vardır. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder.
 • Mazeret İzni: Bir memur geçerli mazeret sunarsa amiri tarafından 10 günlük izne tabi tutulabilir. Bu sürede maaşı kesilmez. 10 günlük süre sonunda mazeret sona ermez ise bir 10 günlük daha izin verilebilir ama bu ikinci izin yıllık izin hakkından düşmektedir. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder.
 • Süt İzni: Kadın memurların analık izni bittikten sonra süt izinleri başlar. İlk 6 ay boyunca 3 saat ve sonraki 6 ay boyunca da 1.5 saat olmak üzere toplamda 12 ay süt izni kullanabilirler.
 • Yarım Gün Çalışma: Kadın memurlar, analık izni bittikten sonra süt izni kullanmak yerine yarım gün çalışma izni kullanabilirler. İlk doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay ve sonraki doğumlarda 6 ay yarım gün çalışma hakkına sahip olurlar. Eğer çoğul doğum olursa birer ay fazla izin kullanılır. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder.
 • Engelli İzni: Engellilik durumu %70 olan çocuk için anne ya da babasından sadece bir tanesine 10 günlük izin verilebilir. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder.

Hastalık İzni: Kanser, verem ve akıl hastalığı durumlarında memur 18 ay, diğer hastalıklarda 12 ay izin kullanılabilir. İzin bitiminde sağlık raporu ile işe devam edebileceklerini kanıtlayamazlar ise ikinci kez izin kullanılır. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder. İkinci iznin sonunda yine iyileşmezler ise emeklilik hükümleri uygulanır.

Refakat İzni: Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler kazaya uğrar ve tedavileri uzun sürecek bir hastalığa yakalanırlarsa memurlara 3 ay izin verilir. Gerekirse bir kez daha 3 aylık izin verilebilir. Bu durumda maaşı ödenmeye devam eder.

Ücretsiz İzin: Refakat izni süresinin ardından tedavinin devam edeceği sağlık raporu ile belgelenirse memura 18 ay ücretsiz izin verilebilir. Ayrıca kadın memurlara analık izni bitiminden sonra ve babaya eşi doğum yaptıktan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Memurluğu Sona Erdiren Haller

 • İstifa
 • Çekilmiş sayılma
 • Çıkarılma
 • Memur olma şartlarından bir tanesini kaybetme
 • Memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etme
 • Ölüm
 • Emeklilik