Kanlı Gombe Şempanze Savaşı

26.05.2022 / Tarih / Çevre

Savaşmak sadece insanlara özgü bir davranış değildir. Gombe Şempanze Savaşı 4 yıl süren kaçırmalı ve kanlı bir gruplaşma savaşıdır.

Kanlı Gombe Şempanze Savaşı

Gombe Şempanze Savaşı, Tanzanya'daki Gombe Ulusal Parkı'nda iki şempanze topluluğu arasında yaşanan, 1974'ten 1978'e kadar süren şiddetli çatışmalar serisidir.

İki grup ilk zamanlarda Kasakela topluluğu altında birleşik bir şekilde yaşamaktaydı. 1974'te araştırmacı Jane Goodall, topluluğun parçalanmaya başladığını fark etti. Sekiz ay boyunca, büyük bir şempanze grubu, Kasakela'nın güney bölgesine yerleşti ve Kahama topluluğu olarak adlandırıldı. Ayrılıkçılar, altı yetişkin erkek, üç yetişkin dişi ve bir gençten oluşuyordu. Kasakela'da ise sekiz yetişkin erkek, on iki yetişkin dişi ve onların yavruları kaldı.

Dört yıllık çatışmanın ardından, Kahama topluluğunun tüm erkekleri öldürüldü ve topluluk etkin bir şekilde dağıtıldı. Muzaffer Kasakela şempanzeleri daha fazla bölgeye genişledi, ancak daha sonra başka bir şempanze topluluğu tarafından püskürtüldüler.

gombe sempanze savaşı

Savaş Nasıl Gelişti

İlk kan, 7 Ocak 1974'te Humphrey, Figan, Jomeo, Sherry, Evered ve Rodolf'tan oluşan altı yetişkin Kasakela erkeğinin bir ağaçta beslenmekte olan yalnız Kahama erkeği Godi'yi pusuya düşürüp öldürdüğü zaman Kasakela topluluğu tarafından akıtıldı.

Bu, şempanzelerden herhangi birinin bir erkek şempanze arkadaşını kasten öldürdüğü ilk vakaydı. Godi'yi öldürdükten sonra şempanzeler, dalları fırlatıp sürükleyerek, yuhalama ve çığlık atarak kutlama yaptılar.

Godi öldürülkten sonra, onu sonra De'nin ve ardından Hugh'ın öldürülmesi takip etti. Daha sonra yaşlı Goliath öldürüldü. Savaş boyunca Goliath, karşılaşmalar olduğunda Kasakela komşularına nispeten dostane davranmıştı. Ancak nezaketine karşılık verilmedi ve o da öldürüldü.

Geriye sadece üç Kahama erkeği kaldı. Charlie, Sniff ve çocuk felcinden sakat kalan Willy Wally. Sonra, Karşı koyma şansı olmadan, Charlie öldürüldü. Ölümünden sonra Willy Wally ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı. Kalan son Kahama erkeği, genç Sniff, bir yıldan fazla bir süre hayatta kalmayı başardı. Bir süre için yeni bir topluluğa kaçabilir ya da Kasakelalar'a geri dönebilirmiş gibi göründü. Ancak böyle bir şansı olmadı. Bir süre sonra Sniff de Kasakela erkekleri tarafından öldürüldü. Kahama'daki dişilerden biri öldürüldü, ikisi kayboldu ve üçü Kasakela erkekleri tarafından dövülerek kaçırıldı. Kasakela daha sonra Kahama'nın eski topraklarını ele geçirmeyi başardı.

gombe sempanze savaşı

Ancak bu bölgesel kazanımlar kalıcı olmadı. Kahama'nın yok edilmesiyle, Kasakela'ların bölgesi artık doğrudan Kalande adı verilen başka bir şempanze topluluğunun toprakları ile komşu oldu. Kalande'nin üstün gücü ve sayısı ile beraber sınırlarında yaşanan birkaç şiddetli çatışmanın ardından korkan Kasakela, yeni bölgelerinin çoğundan hızla vazgeçti. Dahası, Kasakela topluluğu kuzeye geri döndüğünde, kendi topluluklarından sayıca üstün olan Mitumba toplayıcıları tarafından taciz edildi. Sonunda çatışmalar sona erdi ve her şeyin normal düzeni sağlandı.

gombe sempanze savaşı

Savaşın Jane Goodal’a Etkileri

Savaşın patlak vermesi, daha önce şempanzeleri insanlara benzemelerine rağmen davranışlarını "daha iyi" olarak gören Goodall için şok edici oldu. Topluluktaki yüksek rütbeli bir dişi tarafından 1975'te yamyamca bebek öldürme gözlemiyle birleştiğinde, Gombe savaşının şiddeti ilk defa Goodall'a şempanze davranışının "karanlık tarafını" gösterdi. Bu gerçek, onu derinden rahatsız etti. Bu konudaki rahatsızlığını “Bir Pencereden: Gombe Şempanzeleri ile Otuz Yılım” adlı anılarında şu şekilde belirtti:

Birkaç yıl boyunca bu yeni gerçek ile yüzleşmek için mücadele ettim. Çoğu zaman aklıma korkunç görüntüler gelmesi nedeniyle geceleri uyandım. Satan [maymunlardan biri], Sniff'in yüzündeki büyük bir yaradan fışkıran kanı içmek için elini çenesinin altına sıkıştırışı... Çoğu zaman iyi kalpli ve sakin olan yaşlı Rodolf'un, Godi'nin yere yığılmış bedenine dört kiloluk bir taş ile vurması... Jomeo'nun, Dé'nin uyluğundan bir et parçasını koparışı... Figan'ın, çocukluk kahramanlarından biri olan Goliath'ın yaralı, titreyen bedenine tekrar tekrar saldırması ve vurması...

gombe sempanze savaşı

Savaşın Bilim Tarihine Geçişi

Goodall, Gombe'de yaşananları bildirdiğinde, şempanzeler arasında doğal olarak meydana gelen bir savaşın anlatımına genel olarak inanılmadı. O zamanlar inanılan insan ve hayvan davranışının bilimsel modelleri ile neredeyse hiç örtüşmemişti. Bazı bilim adamları onu aşırı antropomorfizmle suçladı. Diğerleri ise onun varlığının ve şempanzeleri besleme uygulamasının, doğal olarak barışçıl bir toplumda şiddetli çatışmalar yarattığını öne sürdü.

Ancak son araştırmalar, daha az müdahaleci yöntemler kullanarak, şempanze toplumlarının doğal hallerinde savaş davranışı gösterdiklerini doğruladı. American Journal of Physical Anthropology'de yayınlanan bir 2018 araştırmasında, Gombe Savaşı'nın büyük olasılıkla üç yüksek rütbeli erkek arasındaki güç mücadelesinin bir sonucu olduğu sonucuna varıldı ve bu ciddi miktardaki doğurgan kadın kıtlığı ile daha da kötüleşti.

Sonuç olarak yapılan analizler, Gombe'de yaşananları doğrulamakla kalmadı, Goodall'ın müdahalelerinin hiçbirinin şempanze komüniteleri arasındaki savaşa etki etmediğini, tarafların tamamen doğal nedenlerle bu savaşı başlattığını gösterdi. Böylece Gombe Şempanze Savaşı, insanlığın resmi olarak tanıklık ettiği ilk şempanze savaşı olarak bilim tarihindeki yerini aldı.