'Kapak Olsun' Anlamı

24.08.2022 / Genel

Son zamanlarda hemen hemen herkesten duyduğumuz “kapak olsun” ya da “kapak oldu” kelimesinin gerçek anlamını biliyor musunuz?

'Kapak Olsun' Anlamı

“Kapak olsun” ya da “kapak oldu” gibi kelimeleri kullanmaktan vaz geçmenizi öneririm. Zira ne anlama geldiğini duyunca eminim ki siz de benim gibi kullanmaktan kaçınacaksınız.

İstanbullu Rumların “Elenika” dedikleri mahallî Rumca’da çok ağır bir küfür olan “kapak” kelimesi, Türkçe’de “kapak olsun” ya da “kapak oldu” şeklinde kullanılması Rumlar ve Türklerin iç içe yaşamasından türetilmiş Rumca-Türkçe karışımı bir küfürdür.

Elenika dilinde “Mama sta muni kosta kapaki” şeklinde söylenen küfrün Türkçesi “ananın…” diye başlayandır. Rumlar bu küfrü kalıplaştırmış ve “kosta kapaki” şeklinde yazmaya-söylemeye başlamıştır. “kosta kapaki” ise Türkçe de “kapak olsun” anlamına gelir.

Rumların ve Türklerin özellikle İstanbul’da birlikte yaşadıkları dönemde kültürlerin karışması sonucu ortaya çıkan bu kelimenin sadece “kapak” kısmı Türkçedir. Buradaki “kapak” kelimesi tencere ya da tava kapağı değil, bir organın mecazıdır.

Kaynak: Murat Bardakçı