16.9.2018 / Ekonomi

Olay Ankara’da gerçekleşti. Patronu tarafından küfre maruz kalan bir işçi mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay, işçiyi haklı gördü ve emsal bir kararın altına imza attı.

Yargıtay, patronunun hakareti nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ankara'da bir işçi patronunun küfürlü hakaretine maruz kalınca, 5. İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İşçi, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işe girmesinde referans olan şahıs ile davalının arasında sıkıntılar çıkınca kendisine karşı olumsuz tutum ve tavır sergilendiğini öne sürdü. İşçinin ifadesinde yer alan diğer suçlamalar ise, İşverenin kendisini gördüğü her yerde hakaret ve küfrettiği yönde oldu. Şikâyetler bununla da bitmedi. Patronunun fesih günü de kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerden sonra işten kovulduğunu ileri sürdü. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı patron ise, davacının devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini istedi.

Yargıtay, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğuna hükmetti. Bu karar ardından işçi kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak, davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük kanuni süre içerisinde iş akdini iş yerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiğine hükmetti. Mahkemece kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddedilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu.