Kırk Direkli Atabey Gazi Cami

19.07.2022 / Seyahat / Tarih

Halk arasında kırk direkli camii ve Fetih Camii diye de bilinen Atabey Gazi Camii, Kastamonu Kalesi’nin eteklerinde konumlanmıştır.

Kırk Direkli Atabey Gazi Cami

Selçuklu Hüsameddin Çoban Bey tarafından 1273 yılında, tavanı ve direkleri ahşaptan, duvarları ise kesme moloz taştan yaptırılmıştır.

Rivayete göre şehir fethedildiğinde fethin sembolü olmak üzere bu mabet camiye çevrilmiş ve Atabey Gazi hutbeye kılıcıyla çıkmış. Bu yüzden camiye Fetih Camii de denilmektedir. O günden beri gelenek olarak imamlar Cuma hutbelerine kılıçla çıkmaktadır.

Kastamonu Gazi Atabey Camii

Kastamonu Kırk Direkli Atabey Gazi Camii

Kastamonu Fetih Camii Kılıçla Cuma Vaazı Verilen Minber