Koleksiyon Mobilya Halka Arz Oluyor

24.02.2022 / Ekonomi / Genel

SPK’dan onay alan Koleksiyon Mobilya, 1.45 TL’den sabit fiyat yöntemiyle 24 – 25 Şubat tarihleri arasında halka arz olacak.

Koleksiyon Mobilya Halka Arz Oluyor

Koleksiyon Mobilya halka arz oluyor. Arz ile ilgili temel bilgiler ise şöyle:

  • Arz edilecek lot sayısı 156 milyon 389 bin 084 TL
  • 1.45 TL fiyat ile sabit fiyat şekilde dağıtım olacak
  • 107 milyon 854 bin 952 TL arz büyüklüğü
  • KLSYN kodu ile arz olacak
  • Arz tarihi 24 – 25 Şubat olarak belirlendi
  • Ana pazarda işlem görecek
  • OYAK Yatırım sorumluluğunda arz işlemi tamamlanacak    

Koleksiyon Mobilya paylarının halka arzı 24 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde 1.45 TL’den sabit fiyat ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacaktır.

Koleksiyon Mobilya’nın Taahhüttü

Şirket, Halka Arz Edilecek Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren, 6 (altı) ay süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, Halka Arz Edilecek Paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olunan herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan) Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan itibaren 6 (altı) ay süreyle, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan, SPK’nın VII-128.1. sayılı Pay Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) halka arz sonrasında Borsa’dan aldıkları paylar hariç olmak üzere, Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacaklarını, (ii) bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyeceğini taahhüt etmişlerdir.