Korona'dan Kuran'a

21.03.2020 / Din

Münafığın küfrü, kafirin küfründen daha çirkindir. Çünkü münafık, kafirde bulunmayan başka çirkinliklerle de vasıflıdır.

Korona'dan Kuran'a

Maddî hastalıklarımızı umursuyoruz. Manevî hastalıklarımıza ise umar aramıyoruz.

Bu ifademizle ne demek istediğimizi, Yüce Kur’an’ın şu ayetleriyle ortaya koyuyoruz:

BAKARA 8-10

İnsanlardan, “Allah’a ve âhiret gününe iman ettik” diyenler çok çıkar;[1]

[Lâkin böyle söylemelerine rağmen][2] mümin kimseler değillerdir onlar.[3]

 [Akıllarınca], Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar;

Farkında değiller belki ama sırf kendilerini kandırıyorlar.

Kalplerinde bir maraz/bir hastalık vardır;

Allah da bu hastalıklarını artırdıkça artırır.

Istıraplı bir azap hazırdır, kalplerinde böylesi hastalık olanlara;

Çünkü [doğruya değil de], sarılıyorlar sırf uydurdukları yalanlara.

Bazı alimlerimiz, meallerini verdiğimiz bu ayetleri şu şekilde yorumlamışlardır:

Münafığın küfrü, kâfirin küfründen daha çirkindir. Çünkü münafık, kâfirde bulunmayan başka çirkinliklerle de vasıflıdır.

Münafık, insanların düşüncelerini karıştırmaya yeltenmişken, kâfir ise buna yönelmemiştir.

Kâfir kendisinin yalan söylemesine razı olmamış, bundan kaçınmış ve sadece doğruyu söylemeye razı olmuşken, münafık ise yalan söylemeyi tercih etmiştir.

Münafık, küfrüne alay etmeyi ve riyakârlığı ilâve etmiştir. Küfrünün, kâfirinkinden fazla olmasından ötürü de Rabbimiz: "Muhakkak ki münafıklar, ateşin en alt tabakasındadırlar." (Nisa, 145) buyurmuştur.

Müfessirlerden Mücâhit, Bakara sûresinin ilk ayetlerinde Cenâb-ı Hakk'ın 2 cümlede kâfirlerden, 13 cümlede ise münafıklardan bahsettiğini; bunun ise münafıkların kabahatinin kâfirlerinkinden daha büyük olduğuna işaret ettiğini ifade eder.

Fahreddin Râzi, Bakara sûresinin 8’inci ayetinin, Allah'a iman ettiğini dillendiren ama Onu tanımayan / takmayan, Allah’ı hayatına karıştırmayan kimsenin mümin olmadığını gösterdiğini söyler.»[4]

Hz. Peygamber, münafığı şöyle tarif eder: “Münafığın üç belirtisi vardır: Haber ve bilgi verdiğinde yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder” (Buhârî, “Şehâdât”, 28; Müslim, “Îmân”, 25).

Evet, hem Korona virüsünden kaçarak maddi rahatsızlıklarımıza çare aramalıyız.

Yanı sıra Kur’an’a sarılarak, manevi rahatsızlıklarımızdan bir an önce kurtulmalıyız.[1] (4/60. 5/41. 63/1)

[2] [5/61. 63/1]

[3] 7/30. 24/47-52. 27/82. 29/1-4

[4] Fahreddin Razi - Tefsiri Kebir - BAKARA SURESİ 8