Kozmetik Yaklaşımlar

17.04.2021 / Deneme

Kullandığımız birçok kelimede olduğu gibi “hayvansever” yakıştırmasının da bir anlam ifade etmediği gerçeği ile yüzleşmeye ne dersiniz?

Kozmetik Yaklaşımlar

Araştırmalara göre bize anatomik olarak benzeyen ve dış görünüşü itibarıyla sevimli bulduğumuz canlılara daha fazla sevgi ve merhamet duygusu besliyoruz. Onlarla kendimizi daha kolay özdeşleştirdiğimize dair bulgular mevcut. Canlı varlıkların sayısı ve görünüşü de bizim onlara yaklaşımımızı etkileyen unsurlardan.

hayvanların tipi ve sayısı

Canlıların tümünü sevmek ya da beğenmek zorunda değiliz belki ama onlara doğrudan ya da dolaylı olarak verdiğimiz zararlar noktasında sevdiğimiz hayvanlara karşı hassasiyet oluşurken, tiksindiğimiz hayvanların zarar görüp görmemeleri ile çok da fazla ilgilenmiyoruz.

İnsanlar bir kuralı oluştururken diğer varlıkların bu kuraldan nasıl etkilendiklerini çok da fazla dikkate almazlar. Alıyor gibi görünürler ve genelde verdikleri/verecekleri zararla ilgili bahaneleri her zaman mevcuttur.

bahaneler

Biz yalnızca hayvanlara değil doğaya ve daha geniş bir ifadeyle gezegene zarar bir varlığız. Anatomik olarak bize yakın olan veya sempatik bulduğumuz birkaç canlı türü üzerinden vicdanımızı temize çıkartmak sonuçları pek de değiştirmeyecektir.

Olduğumuz şeyi kabul etmekten ben de rahatsızım ama durum bundan ibaret maalesef.Kabafii Reklam Alanı