Kurumsal Logoların Tasarım Evreleri

17.04.2019 / Eğitim / Genel

Dünya’nın en büyük tasarımcılarından Paul Rand logonun bir bayrak, bir imza, bir arma ve sokak işaretleri olduğunu belirtmektedir.

Kurumsal Logoların Tasarım Evreleri

Bir logo firmanın iş açıklamasıdır. Genel bir bakış açısı olarak logo firmanın diğer rakip firmaları ile aralarındaki farkı ortaya çıkartmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Logo tasarımındaki doğru çalışmalar ile hedef kitle tarafından görsel bir algı yaratır.

Firmalar markalarını güçlendirmesi için logo, amblem, logotype çalışmalarında görsel hatırlatma yapabilmelidir.

 

Logo bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikleri yanında firma ismini de yansıtır.

Logotype ise firmanın nesnel, düşünsel ürünü simgeleyen, genellikle de firmanın isminden oluşan tipografi ile yapılan çalışmadır. Amblem ise kurumlara görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği olmak zorunluluğu olmayan, soyut veya nesnel görsellerle ya da harflerle oluşturulan simgedir. Firma misyon ve vizyonuna göre basit bir çizim içine sığdırılabilmesine imkan sağlar.

Kurumsal Logoların Tasarım Evreleri

Bu çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Tanıtımı yapılacak olan firmanın kuruluşu hakkında mutlaka ön bilgi sahibi edinilmelidir. Firma kuruluşuna uygun olacak görsel materyal belirlenmelidir. Kullanılan çalışmada harfler ve semboller detaylı olarak incelenmeli doğru bilgiye ulaşılmalıdır. Firmanın imajını düşünerek sembol ve işaretler kullanılmalıdır. Kullanılan renkler firma ile doğru orantılı olmalıdır.

Firma için önemli olan hedef kitleye ulaşacak mesaj, en yalın grafik anlatımı ile yapılmalıdır. Firma yıllarca devam edeceğini düşünerek tasarımın

küçük halde kullanıldığında ya da büyüdüğü zaman etkisini kaybetmemeli, estetiğini devam ettirebilmelidir. Hedef kitle tarafından başka firmalarla karıştırılmayan bir tasarım başarılı olur. Tasarım sürecini açıklamalı ve şematik olarak açıklandığında şu şekildedir.

Kurumsal Logoların Tasarım Evreleri

Tasarımcı firma için çalışmaya başladığında zihinde oluşan düşüncenin planlayıp, araştırmalarını toparlaması yapacağı çalışmada kolaylık sağlar. Bununla ilgili eskiz çalışmaları yaptıktan sonra bilgisayar üzerinde tasarım aşamasına geçmesi gerekmektedir. Kullanacağı sembollerin ve işaretlerin anlamlı olması gerekir. Bir marka oluştururken mutlaka tüketici üzerinde duygusal bir bağ yaratmakta yardımcı olmalıdır.

Bazı markaların kullandığı görsel sembol tasarımları hedef kitle üzerinde “kalite, güven, prestij” gibi unsurlar çağrıştırmalıdır. Sembol tasarımlarında ürünün özellikleri hedef kitle üzerinde sağlayacağı yarar hakkında bilgi vermesine yardımcı olabilecek bir çalışma yapılmalıdır.

Kurumsal Logoların Tasarım Evreleri

Tasarımcı için bu süreç ne kadar mono çalışma şeklinde de olsa tasarladığı öğe için sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi için iş veren ile iletişimine önem vermesi ve eleştirilere açık olması gerekir. İki taraf içinde kılavuzluk etmesi için gerekli yönlendirme, değerlendirmeye iki tarafta açık ve istekli olması gerekir. Tasarımcı iş verene sunumunda en iyi logo tasarımlarını sunmalıdır. Yenilik yapılmayan sunumlar genelde boş sunum olarak düşünülür. Sunumun belirli bir amacı ve firmaya ait özel tasarlanmış olması gerekmektedir.

Tasarımcı tümüyle özgürse, tasarımcı değildir. Sanatçı söylemek istediğini söyler; konuştuğu kitlenin kendisini anlamamasını göze alabilir, onlarla ters düşebilir ya da çatışmaya girebilir. Tasarımcının böyle bir lüksü yoktur.

 

Tasarımcı seslendiği hedef kitlenin beğenisini, beklentilerini, değerlerini öğrenip bunlara uygun bir tarzda konuşma refleksini geliştirmiştir. Tasarımcı özgür olmak ister ya da bu duruma ihtiyacı vardır. Fakat bu durum sanatçının özgürlüğü ile eş değer değildir. Tasarımcıya aynı sektör üzerinde yapılacak tasarım materyalleri verilir aynı sınırlar çizilir fakat farklı tasarım yapılması istenir. Tasarımcının mayın tarlasında yürümesi gibidir. Mayına basmadan verilen sınırları çiğnemeden geçmek pek kolay değildir. Zaten mayın tarlasında yürümesini değil, dans etmesini isterler. Eğer izleyici mayınları fark ederse bu gösteri sıkıcı bir durum alabilir.