Lider Olmak

26.04.2019 / Eğitim / Genel

Liderlik tanım olarak, örgütlenmiş bir grubu, belli bir amacı yerine getirmek amacıyla insan davranışlarını etkileme faaliyetidir.

Lider Olmak

Bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Ancak tanımların birleştiği noktalar genelde aynıdır. Ortak payda durumundaki ölçütler:

  • Belli bir amacın olması
  • Belli bir grup insanın olması
  • Bu grubu yönlendirecek bir liderin bulunmasıdır.

Lider Olmak

Aslında, bir kişiye bir şeyi yaptırmak o kadar zor değildir. Onlara, para ödülü veya iyi bir sicil vaat ederek iş yaptırılabilir. Eğer bunlar işe yaramazsa ceza, makamını düşürme, işten kovmayla tehdit etme gibi yöntemlerle de kişiye iş yaptırılabilir. Zaten, yöneticilerin çoğu da bunları yapmaktadır. Burada en önemli husus istektir. Önemli olan bir kişiye bir şeyi isteyerek yaptırmaktır. Buna göre liderlik, yapılması gerektiğine inanılan şeyi başkasına istekle yaptırabilme sanatıdır.

Lider; zekâsı, bilgisi, becerisi ile kendisini izleyen grup üyelerinden daha yeteneklidir. Bu yetenekleri ile grubun güvenini kazanır, grubun kendisine inanmasını sağlar ve grubun hakları adına hareket ederek onları temsil eder.

Lider Olmak

Yapılan bir araştırmada bir liderde bulunması gereken ve çoğunluk tarafından istenen özellikler şunlardır:

  • Dürüst, doğru söyleyen, güvenilir, karakterli, inançlı
  • Rekabetçi, yetenekli, üretken
  • Teşvik edici, kararlı, yönlendirici

Uygulamada çok değişik özellikler taşıyan lider tiplerine rastlanır. Bu tipler yönetim anlayış ve felsefesine bağlı olarak ortaya çıkar.

Lider Olmak

Bu konuda yapılan araştırma sonucu şöyledir:

Otokratik Lider: İş görenler üzerinde baskı ve katı denetim uygulayarak sadece üretim amacını taşıyan lider tipidir.

Liberal Lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen sadece özgürlüğü savunan lider tipidir.

Hümanist Lider: İnsana aşırı önem veren “her şey insan için…” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipidir.

Tatlı-Sert Lider: İnsana ve üretime eşit şekilde önem veren ve biraz da orta yolu benimsemiş lider tipidir.

Demokratik Lider: Kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipidir.

Kaynak: MEGEP