Namazı Ayakta Tutmak

27.02.2022 / Din

“Namaz” kılınmalı mı, ayakta mı tutulmalı?

Namazı Ayakta Tutmak

Bütün inanışlarda birtakım ritüeller bulunur. Dışarıdan bir gözle anlamsız kabul edilebilecek bu ritüellere ait hareketlerin veya zikirlerin inanç sahipleri nezdinde büyük anlamları vardır. Fakat bazen yıllar içerisinde bu manalar bir kenara bırakılıp yapılan ibadetler yalnızca şekillere indirgenebilmektedir.

İslam dini esasları açısından öncelikli kabul edilen ve kulların ilk hesaba çekilecekleri amel olarak nitelendirilen namaz ibadetini ele alalım.

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazdan bahseder. Bu ayetlerde kullanılan ifadeyi meallerde "namaz kılmak" ya da "namazı dosdoğru kılmak" şeklinde görebiliriz.

Bu ayetlerdeki Arapça metnin Türkçe'ye kırık tercümesi "Salatı ikame etmek" yani "namazı ayakta tutmak" şeklindedir. ("İkame" kelimesi namazın ayakta durma kısmını ifade eden "kıyam" kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Yeniden dirilmeyi ifade eden "kıyamet" kelimesi gibi)

Peygamberimiz bizlere "Namaz dinin direğidir" buyuruyor. Allah ise bu direği ayakta tutmamızı istiyor.

Neyle peki? Elbette imanımız, samimiyetimiz ve salih amellerimizle.

Böylece namazın manasını yeniden bulabiliriz.