Neden Bütün Plajlarda Kum Yoktur?

27.04.2023 / Çevre / Eğitim

Deniz akıntılarıyla şiddetli dalgalar kum tanelerini uzaklara sürükledikleri için, plajlarda kayalardan kopan iri taşlar kalır.

Neden Bütün Plajlarda Kum Yoktur?

Neyse ki akıntılar ve dalgalar, kumları da başka plâjlara sürükledikleri için bütün kıyılar ve plâjlar kumsuz değildir. Kum, kıyılardaki granit yapılı kayaların çok küçük parçalara ayrılmaları sonucu oluşur. Ama kumun büyük bir kısmı nehirlerle taşınır ve deniz akıntılarıyla sürüklenir.

Deniz kıyısı boyunca kumlu yerey şeritlerine sık sık rastlanır. Bu kumların önemi, kıyıdaki kayaların yapılarına ve denizin şiddetine bağlıdır. Kumsallar, zamanla şekil değiştirebilirler. Buna da sebep, akıntıların ve dalgaların, kumlar başka yerlere sürüklenmeleridir. Setler yapılarak insan eliyle kumluk kıyılar meydana getirilebilir.