İnsan Hakları Nelerdir?

İnsan Hakları Nelerdir?

İnsanların sahip oldukları temek hak ve özgürlükler olarak tanımlanan insan hakları “insan onurunu” korumayı hedeflemektedir.

Mahkemelerin Bağımsızlığı

Mahkemelerin Bağımsızlığı

Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Meclis Soruşturması Nasıl Yapılır?

Meclis Soruşturması Nasıl Yapılır?

Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcılarının ya da bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılması işlemidir.

Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması

Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması

Türkiye adına yapılacak olan uluslararası antlaşmalar, TBMM’nin onaylamasını uygun bulması halinde cumhurbaşkanına sunulur.

Siyasi Partiler Nasıl Kurulur

Siyasi Partiler Nasıl Kurulur

Siyasi partiler en az 30 kişi ile kurulur. İzin almaksızın kurulduktan sonra İçişleri Bakanlığı’na kurulduklarına dair bildirim yaparlar.

Türkiye'nin Nüfusu

Türkiye'nin Nüfusu

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan kişi sayısı 2020 yılı içerisinde yapılan son açıklamaya göre 83 milyon 154 bin 997 olarak belirtildi.

Kitap Tanıtımı: Hayat Kısadır

Kitap Tanıtımı: Hayat Kısadır

Hayat kısadır diyerek başladım kitabı okumaya. Her biri birbirinden güzel başlıklarla dolu bu kitabı gelin beraber inceleyelim.

Türkiye'de Milletvekilliği Şartları

Türkiye'de Milletvekilliği Şartları

Türkiye’de milletvekili seçilme yaşı 2006 değişikliği ile 30 yaştan 25 yaşa düşürüldü. Ardından 2017 değişikliği ile 18 yaş oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi

Ülkemizde bireyler emekli olduklarında yaşam standartlarını arttırmak için devlet destekli Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kayıt oluyorlar.

Vergi İlkeleri Nelerdir?

Vergi İlkeleri Nelerdir?

Vergilerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi ve başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için belirlenen ölçütlere vergi ilkeleri denir.

Verginin Konusu

Verginin Konusu

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur.

Vergi Nedir?

Vergi Nedir?

Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.