Örgütsel İletişimin İşlevleri

28.07.2022 / Eğitim / Genel

Örgütsel iletişimin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, toplumlara bir takım faydalar sağlar. Bu da verimliliği ve kârlılığı arttırır.

Örgütsel İletişimin İşlevleri

Toplumsal anlamda belirli bir fayda ortaya çıkarmak ve bu sayede verimliliği ve kârlılığı amaçlayarak kurulan her örgüt açısından bu amaçlara ulaşma yollarının temelinde iletişim kanalları ve süreçlerinin etkili biçimde kurularak yönetilmesi yatmaktadır. Planlama, örgütleme, eşgüdüm, örgütleme, denetleme ve yöneticilerin yetiştirilmesi gibi yönetimin temel işlevlerinin başarılı bir biçimde yürütülebilmesi; düzenli bir örgütsel iletişim sürecinin kurularak devam ettirilebilmesiyle yakından ilgilidir.

Örgütsel iletişim sayesinde sağlanan faydaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

 • Örgütsel politika ve kararların çalışanlara duyurulması ve anlatılması, örgütte dedikodu ve söylentilere engel olmak açısından önem arz etmektedir. Örgütün çalışma düzeni, uzun ve kısa dönemli hedefleri, ücret sistemi, ödül ve ceza sistemi, yükselme olanakları ve sosyal olanaklar gibi konulara ilişkin bilgilendirme örgütün çalışanlar tarafından tanınmasını sağlamaktadır.
 • Örgütün yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projelerinin çalışanlara, hissedarlara, müşterilere ve ilişkide bulunulan tüm çevrelere ve potansiyel çalışanlara duyurulması ve bilgilerin paylaşılması sayesinde örgütün tanınmasını ve güven oluşmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.
 • Örgütün birleşmesi, başka bir kurum ya da birimi bünyesine katması gibi bir durumda oluşabilecek yanlış anlamaları, kıskançlıkları ve tedirginlikleri önlemeye yardımcı olabilir.
 • Örgütün yeni yönetim anlayışları ya da yeni teknolojilere ilişkin çalışanlara ve sendikaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme yapılarak insanların olası iş güvensizliklerinin giderilmesine yardımcı olunabilir. Bu anlamda çalışanların yeni teknolojilere uyumunu sağlamaya yönelik bilgiler verilmelidir.
 • Örgütün iş güvenliğine ilişkin bilgileri sürekli tekrarlaması sayesinde, çalışanların bu bilgilerden haberdar olmasına ve içselleştirmesine yardımcı olunur.
 • Örgütsel yayınlarla çalışanlara sürekli bilgi aktarılması sayesinde, örgütte samimi ve güvenilir bir ortamın sağlanmasına yardımcı olunur.
 • Örgütün çeşitli bölümleri ve bu bölümlerin yöneticileri, örgüt içi yayın organları aracılığıyla tanıtılarak çalışanların örgütle ilgili bilgilerinin artması sağlanmış olur.
 • Ücret artışları, primler, yılbaşı ikramiyeleri, tatil olanakları, kurslar ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışanları ilgilendiren durumlarla ilgili bilgilerin paylaşılması sağlanabilir.
 • Örgütsel iletişim sayesinde bilgi düzeyi yüksek çalışanlar aracılığıyla, örgütün dış çevresine tanıtılmasına olumlu katkı sağlanmaktadır.
 • Örgütün faaliyet alanına ilişkin her türlü mevzuat, örgüt üyelerine duyurularak bu konuda olası yanlış anlaşılmaların ve hataların önüne geçilmesi sağlanabilir.
 • Örgütsel tutumların yönlendirilmesinde ve örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışanların güdülenmesi sağlanmış olur.

Ayrıca Bakınız