Örümcek Ağları

26.01.2022 / Din / Deneme

Örümceklerin ağları sağlamdır. Peki, yuvaları da sağlam mıdır?

Örümcek Ağları

Ankebut Suresi 41. ayette; "Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!" buyurulmaktadır.

Örümceklerin ağları aynı boyut ve çaptaki bir çelik tele göre birkaç kat daha sağlamdır. Ayrıca ne kadar uzatılırsa uzatılsın, yine eski haline dönebilir. Yapay olarak üretilebilen en iyi esneme kapasitesine sahip bir telden ise en az dört kat daha fazla esnektir. Örümcek ağlarının bu tarz özellikleri sebebiyle kurşun geçirmez yelek üretiminde de kullanıldıkları bilinmektedir. Buna rağmen ayette örümceğinin evinin en zayıf ev olarak anılmasının manidar bir açıklaması bulunmaktadır.

Buradaki ayette geçen beyt kelimesi Türkçe'de 'yuva' (İngilizce'de 'home') kelimesine denk gelmektedir. Eğer 'dâr' kelimesi kullanılsaydı, bu kelime Türkçe'ye 'bina' (İngilizce'de 'house') olarak çevrilebilirdi. Yani burada kastedilen şey örümceğin ağının değil, aile yapısının zayıf olmasıdır.

Bilinen örümcek türleri arasında ailesi ile birlikte yaşayan türler yok denecek kadar azdır. Yavrularına bakan anne örümcekler bile kısa süre sonra yavrularından ayrılırlar ve yetişkin örümcekler de yalnızca çiftleşmek için bir araya gelirler.

Böylesi bir örneği son derece edebi biçimde tek bir ayette açıklayan Kur'an'a hayran olmamak elde değil.