Ozanca Meal: Mülk Suresi

21.02.2021 / Din

Bismillêhirrahmênirrahıym

Ozanca Meal: Mülk Suresi

1. Mülkü elinde tutan (Allah, bereketin kaynağıdır), ne mübarektir;

[Eşsizdir, hiç kimseyle mukayese edilemeyecek derecede cömerttir]. (35/15)

O her şeye kâdirdir / yapmayı dilediği ne varsa ona gücü yetendir.

2. O, ölümü ve hayatı yarattı ki sizi sınasın;

En güzel amel hanginizinkiyse ortaya çıksın.[1] (16/30. 39/10. 53/31-32)

O gerçekten güç ve şeref sahibidir; [2]

[Cezaya kadirdir fakat] çok affedicidir.

3. Odur yaratan, yedi kat göğü tabaka tabaka / eşsiz bir uyum içinde.[3]

Bu yüzden, hiçbir düzensizlik[4] göremezsin Rahmân’ın var edişinde. (Sun’allâh: 27/88)

Haydi, gözünü çevir de bir bak!

Görebilecek misin kusur / görebilecek misin çatlak?

4. Sonra bak yine arka arkaya / yönelt gözünü yüzlerce sefer;

Bakışın, her defasında bitkin ve bezgin bir vaziyette sana geri döner.[5]

5. Doğrusu kandillerle süsledik dünya semasını / astık oraya lâmba misali yıldızları;

Şeytanla [şan insanla]ra,[6] atma tutma / spekülâsyon aracı[7] kıldık bunları [ve burçları];

Yakıp kavuran bir azap hazırladık onlara/yakacağız bu şeytanları.

6. Rablerine (bu şekilde)[8] küfredenlere, cehennem azabı vardır;

Cehennem, varılacak yer olarak ne kötüdür/ne berbattır.

7. Şeytanlaşan o kişiler, atıldıklarında oraya,

Kulak kesilirler, onun kaynarken çıkardığı homurtuya.

8. Cehennem, öfkesinden kudurur neredeyse;

Oraya her ne zaman bir topluluk getirildiyse,

Sorarlar o topluluklara cehennemin bekçileri:

“Gelmedi mi size nezîr,[9] [Kitap getirmediler mi size Allah’ın elçileri]?

9. Dediler: “Evet, geldiydi nezir / elçiler kitap getirmişlerdi bize getirmesine;

Ama biz onları reddettik ve “Allah bir şey indirmemiştir” dedik [hepsine]. 40/50

Ve dedik ki: “Siz [Allah elçileri] değilsiniz; sürat

Sizler ancak, apaçık bir sapıklık içindesiniz.”

10. Dediler [şimdi: Şayet elçilere] kulak vermiş olsaydık,

Aklımızı da [gelen kitapları anlamak için][10] çalıştırsaydık,[11]

[Şimdi], şu kavurucu ateşe atılanlar arasında olmazdık.

11. (İşte),[12] günahlarını bu şekilde itiraf edecekler; 67/12

Rahmet yüzü görmesinler, gebersinler o cehennemlikler![13]

12. Var ya görünmedikleri yerlerde de Rablerine saygı gösterenler,

[Şu saatte] hem affedilirler hem de büyük bir ödülü elde ederler.

13. Sözünüzü ister sır gibi saklayınız, isterseniz dışa vurunuz;

O, göğüslerin en mahrem sırlarını bile, bilendir kuşkusuz.

14. Yaratan bilmez mi [yarattığını]?

[Bilir tabi gizli-açık neler yaptığını].[14]

O yaratıcı, tüm inceliklere vakıf olandır/

Her şeyden tam anlamıyla haberdardır.

15. Yeryüzünü zelil kılan / boyun eğdiren Odur sizlere;

Gezin yeryüzünün omuzlarında / gidin gidebildiğiniz her yere!

Yiyiniz [içiniz şimdilik] Onun rızkından!

Yalnız Ona döndürüleceksiniz [ardından].

16. Emin misiniz, göktekinin, sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden?

O zaman bir de bakarsınız ki (arz) çalkalanmaya başlamış birden.

17. Yoksa siz,

Göktekinin, üzerinize bir belâ kasırgası salmayacağından emin misiniz?

Benim terk ettirişim / kurban edişim nasılmış, o zaman bal gibi bilirsiniz.[15]

18. Bulunmuştu doğrusu, bunlardan önce de yalanlayanlar,

[Biletlerini kesince], nankörlüğün ne olduğunu anladılar.

19. Birbirlerine kenetlenerek üzerlerinde uçuşan kuşları görmezler mi?

[Saflar halinde nasıl uçuştuklarını merak etmez, gözlemlemezler mi]? 16/79

Onları (o şekilde havada) tutan, O Rahman olandır ancak;

Kuşkusuz O, her yeri görüp gözetlemektedir [köşe bucak].

20. Rahmân’a karşı,[16] size yardım edecek askeriniz kimdir?

Kâfirler, sonu kestirilemeyen bir aldanış içerisindedir.

21. Allah rızkınızı keserse, size rızık sağlayabilecek olan kimdir?

Doğrusu[17] kâfirler, küstahlık ve nefret içerisinde debelenmededir.

22. Hangisi ulaşır hedefe, yüzüstü yere kapaklanıp sürünen mi? (17/97)

Yoksa dosdoğru bir yolda sağa sola sapmaksızın yürüyen mi?

23. De ki: O [Rahman], sizi inşa edendir;

Size işitme organı, gözler ve kalpler bahşedendir.

[Şükretmeniz gerekirken hepiniz],

Ne kadar azdır şükredenleriniz.[18] 34/13

24. Sizi yeryüzünde ekin gibi bitiren Odur;

Sonunda toplanacağız yer, huzurudur.

25. Diyorlar: Bu vaat ne vakit / ne zaman götürüleceğiz huzuruna?

Doğru söylüyorsanız, ikna edici bir cevap veriniz buna. 75/40

26. De ki: Ancak Allah katındadır bu bilgi / bu ilim;

Ben yalnız [sizi] aydınlatıcı bir vazgeçiriciyim.

27. Onlar ne vakit ki o [vaadin gerçekleştiği]ni yakından görecek,

Kâfirlerin yüzü, [işte tam o esnada] mosmor kesilecek;

[Elçilerle] iddiaya tutuştuğunuz o an, işte bu andır denilecek.

28. De ki: Baksanıza! Allah beni ve yanımdakileri helâk etse,

Veya bizim hepimize acısa / merhametiyle muamele etse,

[Bu Onun bileceği bir şeydir;[19] razıyız her ne gelirse Allah’tan];

Peki, siz kâfirleri kim kurtarabilir o vakit, ızdırap veren azaptan?

29. De ki: O Rahman’dır; bizler Ona iman ettik;

Ve Ona tevekkül ettik / hayat rotamızı Onun istediği istikamete çevirdik.

[Sizler elçilere: “Derin bir şaşkınlık içindesiniz” demiştiniz]; 67/9

Kimin apaçık bir sapıklığa saplandığını yakında bileceksiniz.

30. De ki: [Ey nankörler]! Bakar mısınız?

Suyunuz (yeryüzünden) büsbütün çekiliverse, ne yaparsınız?

Size kim yeniden tertemiz bir su getirebilir, [cevaplar mısınız]?[1] İbn Ömer (R.A.) diyor ki: -Resûlüllah (A.S.), Tebareke Sûresini okumaya başladı, bu ayete gelince: «En güzel amelde bulunan, Allah'ın haram kıldığı şeylerden en çok sakınıp uzak kalan ve Allah'a itaat ve ibadette en fazla sürat gösteren kimsedir” buyurdu (Kurtubî).» {Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, 12/6289}.

[2] Elmalılı, L. Cebeci ve S. Kılıç

[3] M. İslâmoğlu

[4] “Gelip geçicilik göremezsiniz” veya “Rahmân’ın yaratışının önüne geçemez, Ona yetişemezsiniz.”  Fâte (tefêvüt) için bkz. El-Beyân, 1756, Arif Erkan.

[5] “Gökyüzü damının ne direği vardır ne de duvarı; fakat her dam çöker de o durur.” {Divan, C. Rûmî, Çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı}.

[6] M: İslâmoğlu: “Şeytanlığa soyunanlar.” * A. Tekin: “İnsanların ve cinlerin şeytanlarının bir değer ifade etmeyen tahminlerine konu yaptık.”

[7] M. İslâmoğlu. * Hasib Asutay Meali: Bunları şeytanlara taşlamalar (yıldızlardan ayrılan ışıklı alevler) yaptık.

[8] M. İslâmoğlu

[9] Nezîr, sadece elçilerin niteliği değildir, öncelikle kitapların bir vasfı, özellikle de Kur’an’ın bir sıfatıdır: 41/1-5

[10] [2/242]

[11] Bkz. Ennühê: 20/54. * “Zira sahih nakil ve selim akıl, sahibine iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden ayırmayı telkin eder” {Hayat Kitabı, 697, M. İslâmoğlu}. Bir Hadis: “Hiç kimse kendisini doğruya ulaştıran veya değersiz olandan alıkoyan akıldan daha üstün bir kazanç elde etmemiştir.” {Kur’an-ı Kerîm Ansiklopedisi, I/20, Doç. Dr. Hasan Şahin, Tercüman Yayınları}.

[12] (M. Yıldız)

[13] M. Öztürk

[14] Bkz. [3/5. 14/38. 20/7. 40/16, 19. 41/40. 67/13-14. 87/7].

[15] “[Ben kime neyi istersem onu mutlaka yaptırırım]. Yakında bileceksiniz, [istediğimde] nasıl bıraktırırım”. “Nasıl bıraktırdığımı günün birinde bilirsiniz; O zaman, bir süreliğine de olsa, hepiniz kuzu kuzu yola gelirsiniz”.

[16] N. Boleli ve N. Beki

[17] N. Boleli ve N. Beki

[18] M. İslâmoğlu

[19] M. Yıldız