Paris Barış Konferansı

25.06.2020 / Eğitim / Tarih

İtilaf ile İttifak devletleri arasında yapılacak barış görüşmelerinin şartlarının belirlendiği konferans, 18 Ocak 1919 yılında toplandı.

Paris Barış Konferansı

Konferansın başkanlığını ABD başkanı Wilson yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin içerisinde çalışan bir casus, Yunanistan’a sahte belge hazırlar. Bu belgeler de İzmir, Manisa, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Denizli, Uşak ve Aydın’da Rum çoğunluğu olduğunu söyler. Belgelerdeki Osmanlı Devleti mührünü gören Wilson, daha önceden gizli antlaşma ile İtalya’ya verilen İzmir ve çevresini Yunanistan’a verir.

Paris Barış Konferansı’nda ilk kez görüş ayrılığı yaşandı. Ayrıca Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.

Yapılan Barış Antlaşmaları

  • İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.
  • İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında Nöyyi Barış Antlaşması imzalandı.
  • İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında Triyanon Barış Antlaşması imzalandı.
  • İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında Sen Jermen Barış Antlaşması imzalandı.

İtalya, Yunanistan’ın İzmir’i ilhak edeceğini Osmanlı Devleti’ne ve Türk halkına duyurmuştur. Çünkü İtalya ve Yunanistan arasında bir zıtlık oluşuyor. İtalya, Osmanlı Devleti’nde işgal ettiği topraklarda yumuşak bir politika izlemiş ve Türk tüccarlara özel haklar vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda limanların kullanımına izin vermiş ayrıca Osmanlı Devleti topraklarından çekilen ilk devlet olmuştur. Bu çekilme sırasında tüm silahlarını da Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.

Kaynak: Benim Hocam Yayınları