Paris Notre Dame Katedrali

15.03.2021 / Seyahat / Genel

Seine Nehri'nin ortasındaki Ile de la Cite'de yer alan Notre Dame, dünyanın en ünlü Katolik katedrali olarak bilinmektedir.

Paris Notre Dame Katedrali

Bir Merovingian piskoposunun M.S. 5. yüzyılın başlarında antik Roma hamamları alanında kurduğu kilise, 1163 yılında "Avrupa krallarının bölge kilisesi" olmasının ardından Piskopos Maurice de Sully tarafından şanına uygun olmadığı gerekçesiyle ile yıktırılmış ve yerine Notre Dame Katedrali’nin temeli atılmıştır.

1260 yılında kullanıma açılan ibadethane, kemerli tonoz ve uçan payandanın öncü kullanımı, muazzam ve renkli gül pencereleri, heykelsi süslemesinin natüralizmi ve bolluğu ile kendisinden daha önceki Romanesk tarzlardan ayrılmaktadır. Ayrıca Notre Dame'ı öne çıkaran ana unsurlar arasında büyük tarihi organı ve muazzam kilise çanları bulunmaktadır.

15 Nisan 2019’da büyük bir yangın faciası ile çatısını tamamen kaybeden ünlü yapının henüz restorasyonu devam ederken, daha önce de 19. yüzyılın başlarında şehir planlamacılarının bakımsızlık sebebiyle yıkım girişimine konu olmuş ve Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu adlı bir romanı yazarak hem katedralin kurtarılması adına bir kampanya başlatmış hem de büyük bir bağış yaparak yenilenme çalışmalarında büyük rol oynamıştır.

paris notre dame katedrali gece - paris notre dame cathedral night

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali heykel - paris notre dame cathedral statue

paris notre dame katedrali heykel - paris notre dame cathedral statue

paris notre dame katedrali gece - paris notre dame cathedral night

paris notre dame katedrali - paris notre dame cathedral

paris notre dame katedrali içi - paris notre dame cathedral inside

paris notre dame katedrali içi - paris notre dame cathedral inside

paris notre dame katedrali içi - paris notre dame cathedral inside

paris notre dame katedrali gül pencere - paris notre dame cathedral rose window

paris notre dame katedrali çan - paris notre dame cathedral ring

paris notre dame katedrali içi - paris notre dame cathedral inside

paris notre dame katedrali yangın - paris notre dame cathedral fire

paris notre dame katedrali yangın - paris notre dame cathedral fire

paris notre dame katedrali yangın - paris notre dame cathedral fire