Pazarlama İletişimi

07.07.2022 / Eğitim / Genel

Pazarlama iletişimi; bir pazarla iletişim kurmak için kullanılan düzenli tutundurma mesajları ve ilişkili medya şeklinde tanımlanmaktadır.

Pazarlama İletişimi

Bir başka tanıma göre işletmelerin satışını gerçekleştirdikleri ürünler ve markalar hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak müşterileri bilgilendirmek, ikna etmek ve onlara hatırlatmada bulunmak amacıyla kullandıkları araçlar pazarlama iletişimi olarak adlandırılmaktadır. (Tolon, 2016)

Bir diğer tanıma göre pazarlama iletişimi işletme ile hedef pazar arasındaki iletişim şekillerinin tümüdür(Odabaşı 2001). Pazarlama iletişimi, pazarlama karması elemanlarının hem birbirleriyle hem de organizasyonun tüm yönetsel kararlarıyla olan ilişkisini ve bu ilişkinin tüketicilerle olan sürecini ifade etmektedir.

Pazarlama iletişimiyle iletilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak yer etmesi ve gelecekteki satın alma kararlarında bu bilginin etkili olması, ikna edici bir iletişim süreci olması hedeflenir. Dolayısıyla ürünün kendisi, markası, ambalajı, fiyatı ve dağıtımı da pazarlama iletişimi içerisinde değerlendirilmektedir. (Varinli, 2008)

Bir kurumdaki sinirli çalışanlar, sürekli meşgul telefonlar, müşteriye ilgili davranmayan hizmet personeli de tüketicilere olumsuz mesaj dağıtabilir. Bu tür planlanmamış mesajları, işletmeler kontrol altına alıp düzenlemeye çalışmalıdır.