Piton Yılanı

06.07.2022 / Çevre / Genel

Piton Yılanı, Pitonlar, çevresinin uzunluğu 80 cm yi bulan boyu ise 10 metreye ulaşabilen dev yılanlardır.

Piton Yılanı

Piton zehirli bir yılan değildir. Çok kuvvetli olduklarından kendilerini korumak için yada avlarını yakalayabilmek için, zehire de ihtiyaçları yoktur zaten. Çevikliği ve kuvveti korkulacak düzeydedir. Avını bütün vücudu ile sararak etkisiz hale getirir.

Piton yılanları metrelerce uzunluğa ve onlarca kilo ağırlığa ulaşabilen dev bir yılan türüdür. Zehirsizdir ve son derece çekici desenlere sahiptir. Avlarını zehirlemek yerine yakalayıp sıkarak boğarlar. Sonra da bütün halde yutarlar. Pitonlar sıcak ve tropik iklime sahip bölgelerde ormanlık ve bataklık alanlarda yaşar.

Doğu Hint adalarında ve Avustralya’da gerçek pitonlardan ayrı pek çok cins vardır. Liasis cinsine giren kaya pitonlarının hepsine Avustralya ile Asya arasındaki adalarda rastlanır. Bunların en irisi ametist (kaya pitonu) dur. Uzunluğu 6 m.’yi bulur.

Esnek vücudu o kadar güçlüdür ki, Kobra yıllanının sardığı avın bir mucize dışında kurtulmasına imkan yoktur. Genellikle yakaladığı avını yakaladıktan sonra bütün olarak yutar. Çenelerini o kadar açar ki, bir koyunu, geyiği eline geçirse belki bir insanı bütün olarak yutabilir. bazı belgesellerin pitonların bir timsahı bile bütün olarak yutabildiği görüntülenmiştir. Pitonların bir başka özelliği ise, yuttuğu bir canlıyı hazmedemediği takdirde bütün olarak geri çıkarabilmesidir.

Kaya pitonlarının başındaki zırhlar gerçek pitonlardan daha büyük olup daha düzgün sıralanmıştır. Derileri üstte zeytin yeşili, altta ise sarıdır. Gerçek pitonlardaki desenlere bunlarda rastlanmaz. Daha küçük olan başka bir grup, Avustralya’da yaşayan Aspidites cinsine giren (voma) adlı pitonlardır. Bunlar çoğu pitonlardan farklı olarak öbür yılanları yerler. (Yeşil ağaç pitonu) ve (kazıcı piton), farklı yaşama biçimlerine gösterdikleri uyum bakımından ilginçtirler. Yeni Gine’de yaşayan yeşil ağaç-pitonu, ağaçların tepesinde avlanır. Kazıcı piton ise batı Afrika’ da görülür; kemiricilerle soreksleri aylar ve sürekli olarak yeraltında yaşar.

Pitongillerin, çoğunluğu Afrika’dan Avustralya’ya kadar uzanan ılıman bölgelerde yayılmış yedi cinsi vardır. Python cinsinden olan gerçek pitonlar familyanın en iri türleridir.

Genellikle düz kahverengi ve sarı renkte olurlar. (Afrika pitonu), rahatsız edildiği zaman başı içeriye gelmek üzere yumak gibi kıvrılan (top pitonu) ve (Angola pitonu) dur. Diğer bazı türler Hindistan’dan Çin’e kadar uzanan bölgede ve Doğu Hint adalarında yaşarlar.

Pitonlar evde bakmak için uygun hayvanlardır. Bazı piton türleri çok fazla büyümez. Evde bakılacaksa bu türleren seçilmesi önerilir. 5-10 metrelik bir yılanı evde bakmak çeşitli tehlikelere neden olabilir. Büyük pitonlar zehirsiz de olsalar yetişkin bir insanı bile kolaylıkla öldürebilir. Dikkatli olunmalıdır.

Bir çok belgesele konu olan pitonların yalnızca kendilerinde bulunan ve diğer yılanlarlardan farklı ve özel kılan bir çok özelliği vardır. Mesela piton yılanları iri cüssesine ve korkunç görüntüsüne rağman, insanlarla en çok iletişimi olan yılanlar arasındadır. Evcilleştirilerek sirk gösterilerinde kullanıldığı gibi, Afrika'nın bir çok kabilesinde yaşayan halk tıpkı evcil bir hayvan gibi, yaşadıkları yerde, çocuklarının bile bulunduğu ortamda bulundurmaktan çekinmemektedir.

Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfının pullu sürüngenler takımının yılanlar alttakımının boalar bölümüne giren bir familyası (Pythonidae). Yenidünya’da yaşayan boaların Eskidünya’daki benzeridirler. Boalar ve pitonlar, yılanların atalarının, günümüzdeki en yakın akrabalarıdır.

Genellikle insanlar arasında pitonların her türlü canlı ile beslendiğine dair bir kanı oluşmasına rağmen, pitonlar zorunlu olmakdıkça memelilerle beslenmezler.

Su civarında yaşadıklarından beslenmek için balıkları tercih ederler.

En irileri olan (kafesli piton) un uzunluğu 10 m.’ye ulaşır. Burma’da, Filipin adalarında ve Timor’da yaşar. Oldukça iri olmasına rağmen doğanın çeşitli tehlikelerine karşı kendini koruyabilecek güçte değildir.

İnsanlara saldırdığı söylentileri doğru değildir. Uzunluğu 6 m. olan (Hindistan pitonu) Hindistan’da, Çin’de ve Doğu Hint adalarının bazılarında yaşar. (Kaplan pitonu) diye de bilinir.

Pitonlar çeşitli ormanlarda yaygındırlar.

Hindistan pitonu gibi yarı sucul olanlar su kenarında yaşarlar. Diğerleri ormanlarda yaşayarak ağaçlara tırmanırlar. Afrika pitonu çoğunluğun aksine, açıklık yerlerde, kafesli piton ise insanların yerleşme alanlarında yaşar. Pitonlar avlarını sıkıştırarak öldürürler. Avları çoğunlukla küçük memelilerdir. Daha iri olan Afrika pitonları, küçük antilopları yakalayabilirler. Büyük bir piton, ağırlığı 54 kg. olan bir avı kolaylıkla yutabilir. 5,5 m.’lik bir pitonun, bir parsı yediği görülmüştür. Ancak bu çok az rastlanan bir olaydır. Pitongiller genellikle çiftleştikten 3-4 ay sonra yumurtlarlar. Yumurta sayısı 8-100 arasında değişir; 100’ü aştığı da olur. Dişi piton yumurtaları bir yığın haline getirir ve bu yığının çevresinde bir halka gibi kıvrılarak kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 2-3 aydır.

Kuluçka döneminde kimi pitonlar yumurtalarını yalnız başka hayvanlara yem olmaktan korurken, Hindistan pitonu gibi kimi türler vücut sıcaklıklarını çevre sıcaklığının üstünde tutarak gerçekten kuluçkaya yatarlar. Yumurtadan çıkan yavrular hızla büyürler. Küçükken birçok yırtıcı hayvanın saldırısına uğrayabilen bu yavrular büyüdükçe, kendileri için tehlikeli olabilecek hayvanların sayısı da azalır.

Piton Yılanı Hangi Koşulda Yaşar?

Hayatının büyük bir bölümünü bambular arasında, ırmak ve su kenarlarının çamur kısmına gömülerek yaşarlarve geceleri avlanırlar. Pullu ve parlak olan derisi, kolay terbiye edilir. Dericiliğin vazgeçilmez malzemeleri arasındadır. Genellikle Ayakkabı, Çanta ve Kemer gibi aksesuarların üretiminde kullanılır.

Piton Yılanı Hangi Ülkelerde Bulunur?

(Pithon Molorus) Kaplan Pitonu Hindistan dan Cava 'ya varıncaya kadar yaygın olarak görülmektedir. Kaya Pitonu (P. sebea ve şah piton (P. Regulas) Batı Afrika'nın tropikal iklime sahip bölgelerinde yaşar. Özellikle P. Regulas adı verilen tür, diğerlerine göre boyut olarak daha küçüktür. Kafesli Piton (P.Retikulatus) Çin hindi ve Malezya da bulunmaktadır.