Rekabetin Fonksiyonları

20.07.2023 / Eğitim / Genel

Kapitalist iş yapış biçiminin dünyanın tamamında egemen olduğu günümüzde rekabetten kaçınmak çok da olası görünmemektedir.

Rekabetin Fonksiyonları

Bunun yanında rekabetin örgütler ve toplum için bir takım fonksiyonlarından bahsetmek de mümkündür.

Bu fonksiyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir ve açıklanabilir:

Rekabetin tüketici egemenliğini sağlama fonksiyonu: Tüketici egemenliği kavramı, hangi malların nerede ve ne kadar üretileceği kararının tüketicilerin istekleri doğrultusunda yapılmasına gönderme yapar. Bu fonksiyonun temel varsayımı, rekabetin olduğu bir ortamda işletmelerin pazar paylarını arttırabilmek veya koruyabilmek için tüketicilerin istek ve beklentilerini öngörmeye çalışacakları ve kararlarını bu doğrultuda vermek zorunda kalacaklarıdır.

Rekabetin seçme özgürlüğünü arttırma fonksiyonu: Rekabet ortamında üretilen ürün ve hizmet sayısı fazla olacak bu da müşterilerin seçme özgürlüğünü attıracaktır.

Rekabetin etkin kaynak kullanımına zorlama fonksiyonu: Rekabet içinde olan işletmeler kıt kaynakları etkin bir şekilde kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Kaynakların etkin kullanımı hem önceden talep edilir mallar ve hizmetler üretmeye hem de üretimin en uygun teknolojiler kullanılarak en uygun yerde, en uygun şekilde ve en uygun girdiler kullanılarak yapılmasına ilişkindir.

Rekabetin etkin olmayan girişimleri elimine etme ve başarılı işletmeleri ödüllendirme fonksiyonu: Rekabet ortamında kaynaklarını etkin bir şekilde kullanamayan örgütler, kârlarının giderek azalması sonucunda piyasadan çekilme durumuyla karşı karşıya kalacaklardır.

Rekabetin yenilikleri teşvik etme fonksiyonu: Yeniliklerin teşviki, yeni bir ürünün piyasaya sunulması, yeni bir girdi veya yeni bir teknolojinin kullanılması, yeni pazarların bulunması veya mevcut üretim, pazarlama ve finansman yöntemlerinde tüketiciyi cezbedecek bazı yeni uygulamaların yapılmasına ilişkindir. Rekabet ortamında en statükocu işletmeler bile varlıklarını koruyabilmek adına yenilikleri takip etmek durumunda kalmaktadırlar.

Rekabetin bireysel ve toplumsal çıkarları bağdaştırma fonksiyonu: Rekabet ortamında faaliyet gösteren örgütler, kendi örgütsel karlılıklarının devamını sağlayabilmek için toplumsal çıkarlara uygun hareket etmek zorunda kalmaktadırlar.

Rekabetin performansı arttırma fonksiyonu: Rekabetin performansı arttırmayı zorlayıcı bir etkisi vardır.

Rekabetin zoru ve baskıyı önleme ve demokratikleştirme fonksiyonu: Rekabet ortamı, toplumların mikro ve makro düzeyde yapacakları pek çok zor tercihin kendiliğinden ve hiçbir örgütlü baskı ve zorlamaya gerek olmadan yapılmasını sağlayacak bir özelliğe sahiptir. Bu ortam, her türlü ayrıcalığı, öznel tercihi dışlayan bir ortamdır.

Ayrıca Bakınız