Selman Durdu

Standartların dışına çıkmayı ve gülmeyi severim. "Yüzden Geriye" isimli distopik romanın yazarıyım.

Mail Adres: 'selmandurdu@hotmail.com'
Toplam '102' adet yazı için tıklayınız
Toplam '2' adet galeri için tıklayınız

Biliyorum ki bu kısım üçüncü tekil şahıs ile yazılır. Zaten birinci tekil şahıs kullanmak; kendimizle ilgili olumsuzluklara yer vermediğimiz bir yazı içerisinde biraz nahoş olurdu sanırım.

Yazar, hayata hep olumlu taraflarından bakan biri olmuştur. Doğduğu seneyi, ay ve günü ve hatta tam bilmese de doğduğu saati bile sevmektedir.

Bursa’da doğmuş; ilkokul, orta ve lise öğrenimi ile lisans süreci de dâhil olmak üzere, okul hayatının tamamı Bursa’da geçmiştir. Bu sebeple Bursa şehrinin suyunu, havasını ve hatta çer çöpünü dahi sevmesi kaçınılmaz olmuştur.

Düşünmeye küçükken başlamış; babası onu sorguya çektiği çoğu zaman, olayları kendi içinde sessizce değerlendirme süreci uzadığında ve babasına bir cevap vermekte geciktiğinde, cezası katlansa bile, iç muhasebesi bitmeden cevap vermemekte ısrarcı olmuştur.

On sekiz yaşına geldiğinde içinde bir şeylerin onu yazmaya ittiğini sezinlemiş, hiç vakit kaybetmeden not defterlerine düşüncelerini aktarmaya başlamıştır. Biraz düz yazı ve biraz da şiirle ilgilenmiş, şiir ve yazılarının bir kısmını, bazen müstear isimle bazen de kendi ismiyle çeşitli internet sayfalarında yayınlamıştır. 

Yazı ve şiir yazmaya uzunca bir ara verdikten sonra, Kabafii vesilesiyle denemeler yazmaya başlamış, 2020 yılının Kasım ayında ise ilk romanı olan "Yüzden Geriye" ile edebiyat dünyasında yerini almıştır.